ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальношкільною учнівською конференцією
Протокол №1 від 12.09.2019

Правила, права та обов’язки здобувачів освіти

Правила поведінки учнів

· Наполегливо навчатись.

· Дотримуватись принципів академічної доброчесності.

· Відповідально ставитись до всіх доручених справ.

· Зміцнювати своє здоров’я, дбати про фізичний розвиток.

· Зовнішній вигляд та одяг учнів має бути охайним.

· Учні зобов’язані приходити до школи на навчальні заняття вчасно.

· Учні входять до класу по сигналу дзвінка, не запізнюючись на уроки.

· Під час уроку не можна створювати галасу, відвертати увагу інших учнів.

· Під час перерви та закінчення навчальних занять учень зобов’язаний прибрати своє робоче місце.

· У школі учні поводяться гідно та поважають честь і гідність людей, які знаходяться поруч.

· Учень має бути ввічливим у спілкуванні з учителями, учнями, працівниками школи, батьками інших учнів.

· Булінг (цькування), бійки, залякування, лихослів’я та знущання над людиною є неприпустимими формами поведінки у школі та за її межами.

· Учні повинні дотримуватися правил техніки безпеки як під час освітнього процесу так і після його закінчення.

· Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками) йти зі школи та її території в урочний час.

· У разі пропуску занять учень зобов'язаний пред'явити класному керівнику довідку або пояснювальну записку від батьків (або осіб, які їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше п'яти днів учень зобов'язаний надати довідку з медичної установи.

· Школа – територія, на якій не місце будь-яким видам зброї, вибуховим, вогненебезпечним речовинам, алкогольним напоям, тютюновим виробам, наркотикам, токсичним речовинам.

· Учні дбають про збереження матеріально-технічної бази школи, підтримують у належному стані класні кімнати, дбають про чистоту та порядок на території школи.

· Ці Правила розповсюджуються на всіх здобувачів освіти і є обов’язковими для дотримання та виконання.

Здобувачі освіти мають право на:

· навчання впродовж життя та академічну мобільність;

· індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

· якісні освітні послуги;

· справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

· відзначення успіхів у своїй діяльності;

· свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

· безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

· повагу людської гідності;

· захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

· отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

· користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

· доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

· особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

· інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Здобувачі освіти зобов’язані:

· виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

· поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

· відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

· дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу;

· повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Кiлькiсть переглядiв: 515

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.