ЗВІТ

про діяльність навчального закладу

за 2016/2017 н. р.

В 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив школи працював над вирішенням науково-методичної проблеми «Розвиток пізнавальних здібностей учнів шляхом упровадження інноваційних технологій». Вирішуючи дану проблему, педагогічний колектив дотримувався виконання Законів України «Про освіту», «Про мову», «Про загальну середню освіту», працював над виконанням «Програми розвитку навчального закладу», вивченням стандартів освіти, реалізовував основні завдання концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, виховуючи свідомого громадянина України, та працював над виконанням таких завдань:

- підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

- підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань учителів-предметників, проведення методичних тижнів, днів;

- удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

- забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;

- підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів: курси за вибором та факультативи;

- продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

- поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу.

Велике значення для забезпечення належного процесу навчання і виховання є здійснення планового та систематичного внутрішкільного контролю. В школі здійснювався тематичний, фронтальний, попереджувальний, класно-узагальнюючий контроль. Так, на контролі адміністрації школи були такі питання:

· облік дітей шкільного віку мікрорайону школи, відвідування ними навчального закладу;

· харчування учнів;

· забезпечення учнів школи підручниками ;

· дотримання єдиного орфографічного режиму ;

· робота з дітьми, схильних до правопорушень;

· профілактика СНІДу та наркоманії серед учнів;

· санітарно-гігієнічні умови навчання і виховання дітей;

· стан виконання навчальних планів і програм та якість їх засвоєння;

· контроль за роботою методичних об’єднань школи;

· стан викладання предметів: образотворчого мистецтва, біології , математики, використання варіативної частини робочого навчального плану;

· підготовка на уроках до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання ;

· контроль за дотриманням режиму роботи ГПД в школі;

· контроль за роботою по військово-патріотичному вихованню в школі;

· проведення державної підсумкової атестації в 4, 9,11 ( у формі зовнішнього незалежного оцінювання) класах.

Всі матеріали, які були зібрані під час здійснення контролю, виносились на обговорення на засідання методичних об’єднань, нарадах при директору, педагогічних радах, засіданнях ради школи, були видані узагальнюючі накази по питаннях, які стояли на контролі.

Така система роботи сприяла організації методичної роботи школи, використанню нових методичних технологій, розробці і проведенню нестандартних уроків.

Велику роль у вирішенні проблеми школи відігравала робота педагогічної ради, на засіданнях якої розглядалися питання:

«Шляхи підвищення якості знань учнів, які мають початковий та середній рівні навчальних досягнень","Ефективне використання нових педагогічних технологій з метою вироблення в учнів практичного та творчого застосування набутих знань",

" Погодження матеріалів для складання ДПА в 4 та 9 класах", " Профілактика правопорушень серед неповнолітніх»,

«Виховання в учнів поваги до держави, її законів, почуття відповідальності, патріотизму та любові до Батьківщини», «Робота з обдарованими учнями».

Робота над виконанням цих питань була чітко спланована, над її виконанням працював увесь педагогічний колектив, методичні об’єднання. Крім того, кожен учитель працював над індивідуальною темою, яка випливає з проблеми школи.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли заступник директора коли з навчально-виховної роботи Фастовець Ольга Миколаївна, заступник директора школи з виховної роботи Сіренко Алла Василівна, керівники шкільних методичних об’єднань – Сагач Наталія Влодимирівна, Власенко Олена Миколаївна, Хлевнушко Надія Сергіївна, бібліотекар школи Кравченко Надія Олексіївна, психолог школи Шутнікова Тетяна Василівна.

Протягом 2016/2017 н.р. вся методична робота була спрямована на вивчення та упровадження інноваційного підходу до навчання, на розвиток творчої активності вчителя , підвищення професійної компетентності, відповідальності, постійне вдосконалення навичок самостійної роботи вчителя.

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такіпитання:

- про підготовку учнів до районних олімпіад, конкурсів учнівських творчих робіт, написання науково – дослідних робіт;

- про підготовку до атестації учителів;

- робота з обдарованими учнями;

- про підготовку до проведення засідання педагогічних рад;

- про підготовку узагальнених матеріалів на районну педагогічну виставку “Освіта району на шляху оновлення 2017 ”.

- обговорення та затвердження документації для проведення державної підсумкової атестації.

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, районних семінарів та інших методичних заходів.

Протягом 2016/2017 н.р. було організовано роботу 4 методичних об’єднань вчителів-предметників.Працювало методичне об’єднання учителів початкових класів (керівник Хлевнушко Надія Сергіївна), МО учителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Сагач Наталія Володимирівна ), МО учителів природничо-математичного циклу ( керівник Власенко Олена Миколаївна), МО класних керівників (керівник Сіренко Алла Василівна).

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя,удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання, так і науково-методичні питання. Протягом року вчителі школи проводили позакласні заходи в межах загальношкільних. Згідно плану роботи були проведені відкриті уроки, відкриті виховні години як дієва форма обміну досвідом вчителів школи.

Творчо працюють вчителі Гавриленко Л.В., Хлевнушко Н.С., Сіренко А.В., Кондратюк Г.П., Попрійчук Н.П., Дяченко В. О., Тищенко І. І..

Методичні надбання педагогів були представлені на районній педагогічній виставці « Інноваційна освітянська культура закладу», що проходила у квітні на базі РМЦ. На виставку подано такі матеріали :

"Розробки уроків математики в 5 класі"(Власенко О.М.);

"Розробки виховних заходів з англійської мови"(Сагач Н.В.);

"Розробки уроків фізики в 7 класі"(Алексєєнко Ю.В.).

На початок 2016/2017 н. р. якісний склад педагогічного колективу становив:

- спеціаліст вищої категорії – 12, що складає 55%

- спеціаліст І категорії – 5, що складає 22%

-спеціаліст ІІ категорії – 3, що складає 14%

- спеціаліст – 2, що складає 9%

5 вчителів школи мають звання “Старший учитель” : Ярошенко Н. В., Дяченко В. О., Фастовець О. М., Гавриленко Л. В.,Сіренко А. В.,

Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних методичних об’єднань, районних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації.

Педагоги навчального закладу пройшли курси підвищення кваліфікації:

- Фастовець Ольга Миколаївна (заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель української мови та літератури), очно-заочна форма навчання;

- Власенко Олена Миколаївна (вчитель математики, соціальний педагог навчального закладу), дистанційна форма навчання;

- Тищенко Іван Іванович (вчитель української мови та літератури, англійської мови), дистанційна форма навчання;

- Хлевнушко Надія Сергіївна (вчитель початкових класів), очно-заочна форма навчання;

-Багдасарян Ганна Сергіївна( вихователь ГПД, вчитель початкових класів ),очно-заочна форма навчання;

У 2016/2017 навчальному році атестувались такі вчителі навчального закладу:

1. Підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії" вчителю математики Власенко Олені Миколаївні.

2. Підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії" вчителю початкових класів Хлевнушко Надії Сергіївні.

3. Встановлено вищу кваліфікаційну категорію соціальному педагогу Власенко Олені Миколаївні.

4. Встановлено вищу кваліфікаційну категорію вчителю англійської мови Сагач Наталії Володимирівні.

5. Встановлено вищу кваліфікаційну категорію вихователю ГПД, вчителю початкових класів Багдасарян Ганні Сергіївні.

6. Встановлено вищу кваліфікаційну категорію вчителю фізики та математики Алексєєнку Юрію Володимировичу.

7. Встановлено другу кваліфікаційну категорію вчителю української мови та літератури, англійської мови Тищенку Івану Івановичу

Працюючи над реалізацією проблеми школи педагогічний колектив здійснювали ряд завдань, зокрема: навчання, виховання, оздоровлення учнів, охоплення учнів навчанням та задоволення їх культурних проблем.

Відповідно до навчального плану роботи школи за рахунок варіативної складової навчального плану було організовано факультативні заняття, організовано роботу гуртків, до участі в яких залучено здібних школярів та учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку. На факультативних заняттях учні поглиблено опрацьовували навчальний матеріал з предметів, розв’язували олімпіадні завдання, писали наукові роботи.

Показником результативної роботи у цьому напрямку слід вважати активну участь вихованців у шкільних та районних конкурсах.

У 2016/2017 н. р.продовжено роботу щодо залучення учнів до написання науково-дослідницьких робіт: учень 10 класу Тищенко Олег написав під керівництвом учителя української мови та літератури Тищенка Івана Івановича науково-дослідницьку роботу із української літератури на тему : " Образ вовка в українському фольклорі " та посів І місце в І

( районному ) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт - учнів членів Малої академії наук України в секції "Українська література" , а також написав під керівництвом учителя української мови та літератури Тищенка Івана Івановича науково-дослідницьку роботу із зарубіжної літератури на тему " Міфологема дороги в повісті М.Гоголя"Мертві душі" і посів ІІ місце у І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в секції "Зарубіжна література".

Учні навчального закладу брали активну участь у шкільних, районних олімпіадах та конкурсах : конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика; Тищенко Олег, учень 10 класу, посів ІІ місце у ІІ (районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії; І місце у ІІ (районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології; І місце у ІІ (районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії ; ІУ місце у ІІ (районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики, У місце у ІІ (районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії.

Учні навчального закладу брали активну участь у шкільних, районних олімпіадах та конкурсах. У районному конкурсі

" Космічні фантазії" в номінації "Література та журналістика" Федорова Ольга, учениця 6 класу, посіла І місце .

У районному літературному конкурсі "Дивослово" , присвяченому воїнам-захисникам АТО, Небесній сотні, волонтерам у номінації "Поезія " І місце посів учень 7 класу Попрійчук Назар.

У Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» переможцями стали Попрійчук Назар , учень 7 класу та Алексєєнко Артем, учень 7 класу. Вони отримали дипломи І ступеня Всеукраїнського рівня.

У Всеукраїнській природничій грі «Геліантус» переможцем став Алексєєнко Артем – 7 клас, на високий рівень написали роботи такі учні : Попрійчук Назар – 7 клас, Кальченко Аліна - 6 клас, Бикова Вероніка - 6 клас, Федорова Ольга 6 - клас .

У виставці – конкурсі «Великоднє диво» учні 5-8 класів посіли призові місця.

Вихованці вокального гуртка "Передзвін" є учасниками не лише шкільних, а й районних заходів.

Учні 7 та 8 класу навчального закладу під керівництвом заступника директора з виховної роботи Сіренко Алли Василівни та вчителя фізичної культури Загородної Алли Анатоліївни взяли активну участь у районному етапі Всеукраїнської

дитячо – юнацької військово - патріотичної гри „Сокіл” („Джура”).

На початок навчального року в школі навчалося 157 учнів, укомплектовано 10 класів із середньою наповнюваністю 12 учнів, в 10 класі навчаються 2 учні ( для них організовано індивідуальне навчання), охоплено навчанням 100% учнів. Частина учнів мікрорайону навчається в закладах району та м. Києва з метою задоволення потреб учнів та батьків у розвитку творчих здібностей. Зокрема, більшість таких дітей навчається в гімназії №59 м. Києва, з якою налагоджена тісна співпраця з нашим навчальним закладом.

У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. Протягом навчального року заступником директора з виховної роботи Сіренко Аллою Василівною, вчителями та соціальним педагогом Власенко Оленою Миколаївною було проведено обстеження житлово–побутових та матеріальних умов життя учнів соціально незахищених категорій та складено акти обстеження матеріально - побутових умов проживання цих учнів.

20 учнів пільгового контингенту перебувають на обліку контролю педагогічного колективу: напівсиріт – 3, дітей з багатодітних сімей – 7, інвалідів - 2, діти-сироти, позбавлені батьківського піклування – 1, діти батьків – учасників АТО - 7. Діти пільгових категорій були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням. Учню 10 класу Смичку Володимиру було відновлено втрачений «Єдиний квиток». До нового року усі діти пільгових категорії отримали новорічні подарунки. Взагалі гарячим харчуванням забезпечено всього 105 учнів школи. Безкоштовним харчуванням за бюджетний кошт було охоплено 75 учнів школи.

Дванадцять учнів школи закінчили навчальний рік із високими результатами у навчанні, 7 учнів закінчили школу ІІ ступеня і одержали свідоцтва про базову освіту, 8 учнів закінчили школу ІІІ ступеня та отримали атестати про повну загальну середню освіту. Учениця 11 класу Логоша Тетяна за високі результати в навчанні, склавши зовнішнє незалежне оцінювання на 11 та 12 балів отримала золоту медаль.

У закладі дотримуються основні принципи навчально-виховного процесу: демократизація, гуманізація, диференціація, інтеграція навчання. Структура навчально року була визначена нормативними документами, правилами внутрішнього розпорядку затверджено режим дня. Розроблено і затверджено у районному відділі освіти робочий навчальний план. Всі вчителі-предметники розробили календарно-тематичні плани, які були затверджені керівництвом, всі забезпечені програмами, підручниками.

Результати державної підсумкової атестації цього року показали, що учні набули достатній рівень знань, про що свідчать наступні дані:

Державна підсумкова атестація в 4 класі проводилася з 18 по 23 травня 2017 року з математики, української мови та українського читання.

Узагальнені результати атестації подані в таблиці:

Рівні українська мова математика українське читання
Початковий - - -
Середній 3/20% 2/13% 2/13%
Достатній 11/73% 7/47% 8/53%
Високий 1/7% 6/40% 5/34%
% якості 80% 87% 87%

Якість знань учнів 4 класу з української мови становить 87%. Оцінки за ДПА повністю співпадають з річним оцінюванням.

Учні 11 класу проходили державну підсумкову атестацію з української мови, історії України,англійської мови у формі ЗНО, за завданнями Міністерства освіти і науки України. Державна підсумкова атестація в 11 класі проводилася з 23 травня по 16 червня 2017 року.

Рівень навчальних досягнень учнів 11 класу з предметів ДПА:

№ п.п Вчитель Клас Кількість учнів Рівень навчальних досягнень
П С Д В
1 ЗНО 11 8 Українська мова
- 3/37,5% 4/50% 1/12,5%
2 ЗНО 11 6 Історія України
1/17% 4/66% 1/17% -
3 ЗНО 11 1 Англійська мова
- - - 1/100%
4 ЗНО 11 2 Математика
- 1/50% - 1/50%
5 ЗНО 11 7 Географія
- 4/57% 3/43% -

Учні 9 класу складали державну підсумкову атестацію з української мови, математики, історії України (за вибором закладу).

Державна підсумкова атестація в 9 класі проводилася з 30 травня по 07 червня 2017 року у письмовій формі. Результати ДПА такі:

Навчальний предмет Загальна кількість учнів 9-х класів, які обрали предмет для ДПА Кількість учнів, які складали ДПА Рівень навчальних досягнень учнів (кількісні показники)
початковий середній достатній високий
1 Українська мова (диктант) 7 7 1/15% 4/57% 2/28% -
2 Математика 7 7 - 6/86% 1/11% -
3 Історія України 7 7 - 7/100% - -

Під час написання ДПА з української мови (диктант) учні підтвердили річні оцінки.

З метою розвитку здібностей і обдарувань учнів, запобіганню їх перевантаження, збереження фізичного й психологічного здоров’я був виданий наказ по школі № 161 від 10.10.2016 року «Про організацію роботи з обдарованими та здібними учнями в 2016/2017 н. р.», розроблена шкільна програма «Розвиток обдарованих та здібних дітей» на 2013-2017 роки по виявленню та забезпеченню учнів на участь в інтелектуальних змаганнях, олімпіадах , конкурсах . Певну увагу було приділено науково-методичному забезпеченню вчителів до роботи з обдарованими учнями.

У шкільній програмі основну уваги зосереджено на розділі « Розвиток здібностей і талантів», де заплановані до впровадження різні форми і методи роботи для визначення рівня обдарованості учнів та готовності вчителів і батьків до співпраці з ними (анкетування, опитування, спостереження ,співбесіди, індивідуальні бесіди, збори різного характеру, в тому числі і батьківські).

У зв’язку з переглядом і оновлення банку даних про обдарованих дітей було проведено додаткове діагностування з вивчення особливостей особистісного розвитку обдарованих учнів, їхніх нахилів та інтересів у різних видах діяльності. Виходячи із результатів анкетування було створено банк даних 32 схильних до обдарованості дітей, на яких були заповнені індивідуальні картки.

Кропітка робота також була проведена по здійсненню психологічного моніторингу з метою виявлення інтересів та нахилів обдарованих та здібних дітей: вивчення їх пізнавальних, комунікативних, творчих, художньо-естетичних інтересів і нахилів учнів, потреб у фізичній активності й розвитку через спеціальні психологічні тести.

Отримані результати дали можливість переглянути та оновити інформаційний банк даних про інтелектуально-обдарованих дітей – 11; духовно обдарованих – 21 ;

Цей банк даних обдарованих і здібних дітей був даний на розгляд класним керівникам, класоводам для з’ясування правильності визначення психолого-педагогічної діагностики, можливостей та подальшої роботи з дітьми, виходячи з потреб батьків.

З метою з’ясування основних позицій ставлення вчителів школи до роботи з обдарованими учнями , визначення наявних проблем та пошук шляхів психолого-педагогічної співпраці адміністрації, вчителів-предметників, батьків була проведена педагогічна рада (протокол № 5 від 12.06.2017 року) , де розглядалося питання «Результативність роботи з обдарованими учнями».

На засіданні педагогічної ради був конкретизований план роботи навчального закладу щодо роботи з обдарованими та здібними учнями, розроблені поради, рекомендації вчителям, батькам з питань заохочення та підтримки здібних дітей.

З метою науково-методичного забезпечення підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями була передбачена «Система методичної роботи з учителями, які працюють з обдарованими учнями», яка складалася з трьох етапів:

- підготовчого (проведені діагностування вчителів з метою визначення знань методів роботи з обдарованими учнями, розуміння психологічних особливостей розвитку обдарованості; методичні індивідуальні консультації; самоосвіта;

- практичного (проведений семінар «Проблеми навчання і виховання творчої, соціально активної особистості» );

- результативного етапу: проведені відкриті уроки вчителями навчального закладу: Сагач Н.В., Власенко О.М., Алекєєнком Ю,В., Тищенком І.І.

У навчальному закладі для роботи з обдарованими дітьми створені вокальний гурток "Передзвін" - керівник Нойніц Олена Миколаївна , спортивно-оздоровчий гурток – керівник Ярошенко Сергій Петрович, української вишивки - керівник Смаляна Т.А. Усього в гуртках задіяно 90 учнів.

У 2016/2017 н. р.необхідно продовжити роботу щодо залучення обдарованих учнів до проведення науково-дослідницької роботи, удосконалення навичок дослідницької роботи.

У школі протягом кількох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять.

З боку адміністрації школи ведеться контроль за відвідуванням учнями навчання. У навчальному закладі заведено загальношкільний журнал обліку відвідування, створено систему звірки даних у журналі обліку та класних журналах. Підсумки відвідування аналізуються заступником директора з виховної роботи Сіренко А.В., класними керівниками, розглядаються на нарадах при директору, вживаються необхідні заходи щодо залучення дітей до навчання.

Діяльність закладу відбувається в режимі подальшого розвитку. Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: річний, план роботи місячний та тижневі плани.

Управління виховною роботою закладу здійснювали заступник директора з навчально-виховної роботи, заступник директора школи з виховної роботи, педагог-організатор, психолог, соціальний педагог.

Політичні та соціальні процеси, що відбуваються в Україні і спрямовані на утвердження демократичних засад розвитку держави, зумовлюють необхідність відповідних змін у галузі освіти, складовою якої є виховання. Школа має бути державно-громадським загальноосвітнім закладом, який організовує свою діяльність на ґрунті національної культури і національних традицій, а за змістом та формами роботи відповідає національно-культурним потребам України, її становленню та розвитку, як суверенної держави. Успіх виховного процесу залежить від відносин між учителем і учнем, які мають розвиватися на основі співробітництва і ділового партнерства.

Протягом навчального року виховну роботу в навчальному закладі було організовано з урахуванням основних положень Конституції України згідно з Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови в Україні», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім'ї», Національною програмою виховання (1-11 кл.) та Програмою розвитку школи на 2013-2018 роки.

Працюючи над виховною проблемою школи на 2016/2017 навчальний рік «Виховання в учнів поваги до держави та її законів, почуття відповідальності, патріотизму та любові до Батьківщини» вирішувались наступні завдання:

1) сприяння розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуальногота морального потенціалу;

2) створення умов для розвитку інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей учасників навчально-виховного процесу у позаурочній діяльності;

3) виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я;

4) формування культури спілкування, безпечного толерантного середовища та інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу;

5) формуванню особистості патріота України, гідного громадянина, який усвідомлює свою приналежність до сучасної Європейської цивілізації.

Зазначені завдання вирішувались завдяки:

- участю в різноманітних гуртках ;

- створенню особливого середовища, яке дає дитині можливість вибирати і приймати самостійні рішення;

- усвідомленню педагогічної ідеї, що головною цінністю є дитина, а головним критерієм виховання є особистість випускника;

Виховна робота школи побудована за місячниками та тижневими циклами. Це дозволяє зосередити сили учасників виховного процесу на спільній темі і організовувати роботу цілеспрямовано.

За 2016/2017 навчальний рік були проведено наступні місячники і тижні: Місячник «Обережно, діти на дорозі», Місячник української писемності та мови, Місячник правового виховання, Тиждень екологічного виховання; Олімпійський Тиждень, Тиждень «Профілактики шкідливих звичок», Тиждень «Скажи насильству – НІ!», Тиждень безпеки життєдіяльності, Тиждень безпечного інтернету, Тижні патріотичного виховання, естетичного та трудового, превентивного виховання.

Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснювалася в ряді пріоритетних напрямків відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243.

Для організації ефективної роботи щодо формування ціннісного ставлення учнів до себе було проведено профілактичні бесіди класних керівників, змагання з міні-футболу, тиждень дитячого читання.

Класними керівниками проводяться години спілкування з протипожежної, радіаційної безпеки, запобігання травматизму від вибухонебезпечних предметів , правил поводження з електроприладами, поведінки в громадських місцях. Проведено заходи до дня Цивільної оборони: учні переглянули навчальні фільми та виконали тренувальні евакуаційні вправи. Питання стану роботи навчального закладу щодо запобігання дитячого травматизму розглядалося та аналізувалося на нараді при директору.

На формування в учнів навичок самопізнання, самовизначення, самореалізації у школі працює орган учнівського самоврядування «ТЕМП». Проводилися рейди «Урок», «Форма», «Перерва», «Курці» . Робота органів учнівського самоврядування є важливою умовою формування в учнів активної життєвої позиції, адекватної оцінки своїх здібностей і можливостей.

Виховними досягненнями напрямку «Ціннісне ставлення до людей, сім’ї, родини» є знання та розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей, уміння співпрацювати з іншими, уміння працювати в групі та колективі, єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла, засвоєння родинних цінностей. Головним результатом діяльності школи в цьому напрямі є свідоме дотримання учнями встановлених правил, норм, прийнятих у школі, шанобливе ставлення до людей.

З метою виховання в учнів ціннісного ставлення до праці соціальним педагогом Власенко О.М. проведено цикл бесід і тренінгів для старшокласників з питань підготовки молоді до життя в сучасних умовах, анкетування учнів 8 – 10 класів «Визначення професійної схильності». Учні навчального закладу взяли участь в районному етапі конкурсу профорієнтаційного малюнка «Твоє майбутнє - в твоїх руках».

Проводилося чергування учнів по школі та в класах. Здійснювалися трудові десанти з прибирання пришкільної територій, проводилася робота із впорядкування клумб. Учні були залучені до участі в акції «Зробимо Ходосівку чистою».

Виховними досягненнями напрямку «Ціннісне ставлення до культури і мистецтва» є знання про види мистецтва та засоби їх виразності, здатність виражати власне ставлення до мистецтва, до творчої діяльності в мистецькій сфері та самореалізації.

Показником результативної роботи у цьому напрямку слід вважати активну участь вихованців у культурному житті школи та району: концертах, виставках, конкурсах.

Традиційними, проте щорічно особливими є святкування зустрічі випускників, Родинного фестивалю, свята Букварика, Останнього Дзвоника, Випускного вечора.

Класними керівниками проводиться активна позакласна робота. Організовано перегляд циркової вистави для початкових класів. Учні навчального закладу відвідали театр ім. Івана Франка, театр Юного Глядача. Учні 6, 7 класів відвідали ботанічний сад ім. Гришка.

Планування виховної роботи класними керівниками – один із головних факторів успішності виховного процесу. Класні керівники складають психолого-педагогічні характеристики класу, формують чіткі цілі та завдання виховної роботи з учнями. Планування ведеться за такими розділами: основні виховні заходи, індивідуальна робота з дітьми, охорона життя і здоров'я, робота з батьками.

Методичним супроводом виховної роботи є засідання методичного об’єднання класних керівників 5-11 класів, виступи класних керівників на педагогічних радах, нарадах при директору.

Основними напрямками виховної роботи були:

1. Системний підхід до управління виховним процесом школи, постійне оновлення його змісту, залучення учасників навчально-виховного процесу до розвитку інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей; національного виховання особистості.

2. Досягнення ефективності роботи щодо координації діагностико-профілактичної, просвітницької роботи школи, сім’ї, громадськості.

3. Забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, залучення дітей до вивчення народних звичаїв, обрядів, виховання національної свідомості і самосвідомості.

4. Виховання і розвиток потреби у здоровому способі життя; збереження і зміцнення фізичного і психологічного здоров’я учнів як найвищої соціальної цінності.

На засіданнях методичного об’єднання класних керівників 5-11 класів головна увага приділялася проблемі вдосконалення виховного процесу, піднесення якості та ефективності роботи учнівського самоврядування, забезпеченню злагодженості дій школи і сім’ї у вихованні учнів, профілактиці дитячої безпритульності та бездоглядності, забезпеченню умов щодо збереження здоров'я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму, вдосконаленню патріотичного виховання.

Класні керівники ретельно планують роботу з класом та ведуть документацію з виховної роботи. Індивідуальну роботу з учнями та роботу з батьками застосовують класні керівники у всіх класах.

Пріоритетним напрямком виховної роботи в 2016/2017 навчальному році було патріотичне виховання. Проведено заходи з метою виховання поваги до українського народу, формування громадянських і конституційних обов'язків, вшанування подвигу захисників незалежної України.

З метою формування національної самосвідомості, виховання громадянина України, що шанує надбання свого народу, проведено:

- тематичні виховні години;

- виховний захід до дня Соборності;

- виховний захід з вшанування Небесної Сотні;

- зустріч з учасниками АТО;

- виховний захід, присвячений річниці Чорнобильської трагедії;

- виховний захід до дня вшанування пам`яті жертв політичних репресій;

Проведено відкриті уроки присвячені Дню Європи.

Протягом року учні активно допомагали бійцям АТО: проведено благодійні ярмарки солодощів, виготовлено обереги, зібрано пластикові кришечки для потреб протезування поранених учасників АТО.

18 травня учні навчального закладу взяли участь в районному етапі військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Робота з морально-етичного виховання в школі була спрямована на формування особистості, яка здатна уникати конфліктів, більше уваги приділялося вихованню в дітей толерантності, внутрішньої потреби в загальнолюдських цінностях. Головним результатом діяльності школи в цьому напрямку є свідоме дотримання учнями встановлених правил, вимог, норм, прийнятих у суспільстві, виховання такту, чемності, громадянської відповідальності, самодисципліни та організованості.

Родинно-сімейне виховання проводилося з метою координації взаємодії адміністрації, вчителів, вихователів і батьків для створення умов з інтелектуального, фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового і соціального захисту. Мета родинно-сімейного та морального виховання – збереження та примноження сімейних традицій, забезпечення єдності поколінь. Тому в школі проводяться такі заходи: уроки гендерної рівності; відзначення міжнародного жіночого дня; класні години до Дня Матері. Традиційним став тиждень родинного виховання. Родинний фестиваль, який відбувся 21 травня, є особливою подією в шкільному житті, адже дозволяє згуртувати родини та педагогічний колектив.

У постійній співпраці з батьками були класні керівники. На батьківських зборах розглянуто питання: результати навчання учнів, відвідування навчальних занять, стан дитячого травматизму, аналіз стану дисципліни, профілактика захворювань, питання профорієнтації, підготовка до державної підсумкової атестації, літнє оздоровлення учнів, безпека життєдіяльності учнів в літній період.

На батьківських зборах виступили вчителі-предметники, які ознайомили батьків про стан успішності дітей та проблемами, які виникають під час навчання. Були організовані зустрічі з медичними працівниками.

Одним із провідних напрямків виховної роботи школи було формування здорового способу життя. З метою формування здорового способу життя, забезпечення повноцінного фізичного та психічного розвитку дітей протягом навчального року робота проводилася класними керівниками на годинах спілкування, в позаурочний час.

Педагогічний колектив школи велику увагу у 2016/2017 навчальному році приділяв превентивному вихованню, попередженню злочинності та правопорушень, виявленню негативних змін у поведінці учнів, вивченню причин і умов, що сприяли їм, наданню консультативної допомоги підліткам з девіантною поведінкою.

На початку навчального року соціальним педагогом Власенко О.М. були складені соціальні паспорти класів та школи, зібрані і упорядковані списки учнів відповідних категорій.

Діяльність соціального педагога школи проводилася відповідно плану роботи на 2016/2017 навчальний рік, на основі якого відбувалося щомісячне та щотижневе планування, проводився щоденний облік проведеної роботи. Робота соціального педагога школи була спрямована на реалізацію таких завдань: діагностика діяльності і розвитку учнів, класного колективу, мікроклімату в класі; консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу; просвітницько-інформаційна робота з підвищення психолого-педагогічної культури в школі та сім’ї; соціально-педагогічна робота із соціально незахищеними категоріями дітей; робота з сім’ями, які опинилися в складних життєвих ситуаціях; превентивне виховання, спрямоване на переконання учнів у доцільності дотримання значимих норм і правил поведінки, ведення здорового способу життя.

Ефективність виховання дитини прямо залежить від того, наскільки тісно взаємодіють школа і сім’я. Провідну роль в організації співпраці школи і родини відіграють класні керівники та вихователі. Саме від їх роботи залежить, чи будуть батьки розуміти політику, що проводиться школою по відношенню до виховання та навчання дітей, чи будуть брати в ній активну участь. Класними керівниками, соціальним педагогом Власенко О.М та практичним психологом Шутніковою Т.В. здійснювалась систематична індивідуальна робота з родинами дітей.

Але потребує удосконалення робота батьківських комітетів школи та класів, ще не на достатньому рівні налагоджена діяльність педагогічного колективу щодо впровадження форм роботи із сім'єю, які сприятимуть гуманізації взаємовідносин «педагоги - батьки - учні» та пропаганди педагогічних знань, що зумовлять підвищення педагогічної грамотності батьків.

Протягом навчального року велика увага приділялась профілактичній роботі. Проводилися тематичні бесіди з учнями різних класів з метою запобігання девіантної поведінки та розвитку в дітей толерантності .

З боку адміністрації школи ведеться постійний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. В навчальному закладі заведено загальношкільний журнал обліку відвідування, створено систему звірки даних у журналі обліку та класних журналах. Підсумки відвідування аналізуються заступником директора з виховної роботи, класними керівниками, щомісяця розглядаються на нарадах при директору, періодично - на педрадах . Вживаються необхідні заходи щодо залучення дітей до навчання. З учнями та їх батьками проводилась індивідуальна профілактична робота, направлена на недопущення пропусків навчальних занять без поважних причин.

У 2016/2017 навчальному році основною метою психологічної служби школи було підвищення якості і забезпечення доступності психологічних послуг для всіх учасників навчально-виховного процесу; спрямування на побудову повноцінного освітнього простору, де збалансовані тенденції до самореалізації, саморозвитку, самозбереження; формування цілісної картини світу, життєвої компетентності, базису особистісної культури.

Психологічна робота у школі спрямована на збереження і зміцнення здоров’я, підвищення адаптивних можливостей учнів, на створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу.

Систематична робота практичного психолога Шутнікової Т.В. протягом року забезпечувала своєчасне вивчення психологічного та фізичного розвитку дітей, мотивів їх поведінки і навчальної діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання.

Протягом року психологом школи було вирішено наступні завдання, спрямовані на здійснення психологізації, поширення психологічних знань серед батьків, учнів, вчителів:

1. Захист прав і свобод дитини, створення умов комфортного освітнього середовища.

2. Захист психічного здоров’я дитини на всіх рівнях навчання.

3.Сприяння формуванню в учнів таких якостей як саморозвиток, самореалізація, самоповага, самооцінка, соціальна адаптованість, життєва компетентність.

4. Сприяння формуванню професійної компетентності вчителів.

5. Сприяння підвищенню психологічної культури, соціальної компетентності школярів та особистої зрілості;

6. Проводилась профілактика девіантної та ризикованої поведінки серед підлітків; профілактика паління, наркоманії, алкоголізму, поширення ВІЛ-СНІДу, бродяжництва, безпритульності, насилля серед дітей та до дітей, безпека дітей в Інтернеті.

7. Здійснювався психологічний супровід успішної адаптації учнів 1, 5 класів та організації навчально-виховного процесу. 8. Здійснювалась психологічна допомога вчителям, батькам, учням у виявленні та ліквідації конфліктних ситуацій між усіма учасниками навчально-виховного процесу.

Контрольно-аналітична діяльність з виховної роботи складалася з таких компонентів:

- вивчення та аналіз виховного процесу, його закономірностей;

- визначення найважливіших справ, термінів їх виконання;

- аналіз стану виховної роботи, планів роботи;

- вивчення змісту роботи класних керівників, керівників шкільних гуртків – вивчення документації (планів роботи класних керівників, керівників шкільних гуртків), сценаріїв загальношкільних заходів, контролю за виконанням запланованих заходів;

- виявлення недоліків і визначення шляхів їх усунення.

Результати вивчення роботи розглядалися на педагогічній раді, нарадах при директору, засіданнях методичного об’єднання класних керівників.

В цілому завдання, поставлені на 2016/2017 н. р., виконані.

Але у виховній роботі були і недоліки. Було проведено не всі заплановані відкриті виховні заходи з класними колективами. Протягом року зафіксовано багато запізнень на уроки без поважних причин. Потребує удосконалення робота вихователів з виховання в учнів ціннісного ставлення до праці, людей, мистецтва. Недостатній рівень сформованості у старшокласників критичного підходу до вибору майбутньої професії. Потребує удосконалення робота батьківських комітетів школи та класів.

На 2017/2018 навчальний рік необхідно створити ініціативну групу з вивчення моніторингу активності класних керівників та класних колективів; посилити роботу із розвитку соціальної активності учнів через залучення їх до участі у виховних заходах у класі та роботі в учнівському самоврядуванні; урізноманітнити форми та методи методичної роботи з класними керівниками; урізноманітнити форми та методи виховної роботи з учнями та їх батьками.

Активно працювали класні керівники: Дяченко В.О., Кондратюк Г.П., Загородна А. А., Сагач Н.В., які проводять велику роботу по вихованню в учнів патріотизму, любові до рідного краю, краєзнавчу роботу.

Добре працювали вчителі початкових класів Хлевнушко Н.С., Гавриленко Л.В., Бондаренко Т.Б., Сіренко О. Ф., Багдасарян Г.С. Це досвідчені вихователі, які приділяли велику увагу питанням культури поведінки, спілкування, зовнішньому вигляду та охорони життя учнів. Вони дбають про те, щоб класні приміщення були затишними, а мікроклімат у колективі – родинним.

Протягом 2016/2017 н. р. з метою якісної організації профорієнтаційної роботи в школі було створено умови для усвідомленого профорієнтаційного самовизначення учнів, формування особистості молодої людини, її соціальної зрілості, мотивації до праці, популяризації актуальних професій і спеціальностей.

Була проведена інструктивно-методична нарада для педагогічних працівників, які координують питання профорієнтаційної роботи, оформлено інформаційний куточок з профорієнтації. Протягом навчального року працював факультатив «Людина і світ професій» у 8 класі.

Соціальним педагогом Власенко Оленою Миколаївною та практичним психологом Шутніковою Тетяною Василівною було проведено психолого-педагогічні спостереження за школярами щодо визначення їх професійних нахилів (діагностика професійних інтересів, схильностей, ціннісних орієнтацій, готовності до професійного самовизначення), створено методичний комплекс з профорієнтаційного самовизначення учнів:

• банк профдіагностики;

• банк методичних рекомендацій з професійного самовизначення учнів;

• банк даних про розвиток здібностей та професійних схильностей учнів;

Заступником директора з виховної роботи Сіренко Аллою Василівною було організовано та проведено профорієнтаційні зустрічі із представниками ПТНЗ, ВНЗ. В лютому 2017 року проведено Тиждень профорієнтації в навчальному закладі.

У рамках тижня було проведено анкетування випускників (9, 11 класи) щодо професійних інтересів та намірів, «Ярмарок професій» для учнів старших класів, проведено майстер-класи профорієнтаційного спрямування.

Адміністрація закладу здійснювали постійний контроль за станом виконавчої дисципліни.

Допомогу педагогічному колективу здійснювала бібліотека закладу у підготовці різних заходів як з учнями, так із педагогами та батьками ( бібліотекар Кравченко Н. О.). Фонд підручників постійно поповнюється та оновлюється за рахунок централізованого забезпечення, благодійності, позабюджетного фонду , шкільної акції «Подаруй книгу бібліотеці», організовано збір макулатури учнями та вчителями.

Роботу психологічної служби проводили згідно з Положенням про роботу психологічної служби. Психолог школи Шутнікова Т.В. проводила бесіди з дітьми, схильними до правопорушень, проводилась індивідуальна психодіагностика учнів 1, 5 класів, у 5-11 класах запроваджено години психолога.

Навчальний заклад відповідає реалізації завдань освітніх програм. У школі є 13 комп'ютерів, під'єднано мережу Інтернет, в навчальній діяльності використовується мультимедійне обладнання.

Всі педагоги навчального закладу володіють технологіями ІКТ.

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально – виховного процесу в школі у 2016/2017 н. р. знаходився під щоденним контролем адміністрації школи.

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально – виховного процесу перед початком навчального року видано накази, які стосуються попередження травматизму учнів та дорослих, протипожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, створення системи охорони праці у школі. Розроблені посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників, видані працівникам під підпис. У наявності журнали реєстрації інструктажів.

Відповідно до типового положення «Типового положення про організацію навчання з питань охорони праці» проводилось навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони праці для працівників та учнів школи.

Уся документація в школі відповідає діючим нормативним документам.

Були видані накази про організацію роботи з охорони праці, заповнені акти – дозволи на проведення занять у кабінетах, акт перевірки готовності школи 2016/2017 навчальний рік, проведено перевірку контурів захисного заземлення, опору ізоляції електропроводу; у колективному договорі є розділ з питань охорони праці, правила внутрішнього розпорядку.

На першому поверсі розташований план евакуації на випадок пожежі, в кабінетах школи розміщено інструкції з пожежної безпеки та техніки безпеки.

На нарадах при директору періодично заслуховувались питання з охорони праці, дитячого та дорослого травматизму.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці обговорювались на батьківських зборах та виховних годинах.

Виховання учня в школі і сім’ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами.

Роботою з батьками керує Рада школи, яка систематично обговорювала та вирішувала питання життєдіяльності школи.

У школі працює батьківський комітет під керівництвом Сергейко Т.А., котрий активно вирішує питання шкільного життя, допомагає в поліпшенні матеріальної бази школи, проведенні ремонтів, вихованні учнів. На батьківські збори виносяться головні питання роботи школи: відвідування, навчання, функціонування навчального закладу.

Пропаганда педагогічних знань серед батьків учнів мала в минулому році систематичний характер і здійснювалася на батьківських зборах та сприяла створенню атмосфери співпраці у навчально-виховному процесі.

Важливе місце у належному функціонуванні школи займає Ходосівська сільська рада, яка сприяє утриманню навчального закладу. Щорічно виділяються кошти на відпочинок та оздоровлення учнів. Питання шкільного життя обговорюються на засіданнях виконкому сільської ради та сесіях сільської ради.

Будівля школи прийнята в експлуатацію 47 років назад. Але не зважаючи на вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Під час літніх канікул зроблено капітальний ремонт сходинок центрального входу, ремонт маршових східців на ІІ поверх. Але є потреба ремонту даху школи, заміна сантехніки, , потрібно зробити відмостку будівлі школи. За позабюджетні кошти здійснюється ремонт шкільної оргтехніки (а це комп'ютерний клас та кілька комп'ютерів і принтерів для адміністративних потреб), придбання офісного паперу, канцелярського приладдя, поточні ремонти коридорів школи, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку, внутрішніх туалетів. За рахунок благодійних коштів батьків здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року та протягом року здійснюється оплата поїздок учнів на районні та обласні конкурси.

Плануючи роботу на 2017/2018 навчальний рік, слід звернути увагу на:

- підвищення результативності навчально-виховного процесу, залучення учнів до олімпіад, творчих конкурсів;

· проведення екскурсій по рідному краю та в м. Київ;

· виконання планів виховної роботи класними керівниками ;

· посилення роботи, спрямованої на формування здорового способу життя школярів.

У 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив буде продовжувати роботу над науково-методичною проблемою: «Розвиток пізнавальних здібностей учнів шляхом впровадження інноваційних технологій» та виховною проблемою «Виховання в учнів поваги до держави та її законів, почуття відповідальності, патріотизму та любові до Батьківщини» і працюватиме над вирішенням завдань:

· виконання законів “Про освіту”, “Про мови”, Державних стандартів початкової загальної освіти, Державних стандартів базової загальної освіти;

· впровадження нових педагогічних технологій;

· впровадження передового педагогічного досвіду в практику роботи вчителів;

· удосконалення форм і методів проведення педагогічної ради;

· зміцнення і вдосконалення навчально-матеріальної бази;

· підвищення ефективності внутрішкільного контролю;

· робота зі здібними та обдарованими учнями, створення системи роботи з ними;

· робота з учнями, які мають початковий рівень знань;

· удосконалення роботи по морально-етичному та патріотичному вихованню учнів;

· забезпечення виконання умов договору по охороні праці учасників навчально-виховного процесу.

Кiлькiсть переглядiв: 378

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.