Річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2022 рік

ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«ХОДОСІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ»

Феодосіївської сільської ради Обухівського району Київської області

НАКАЗ

20.10.2022 №128

"Про атестацію учителів у 2022/2023 навчальному році"

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,Типового положення про атестацію педагогічних , рішення атестаційної комісії І рівня (протокол №1 від 19.10.2022 року ) та з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету педагогічної праці, забезпечення ефективності освітнього процесу та посилення відповідальності педагогів за результати навчання і виховання дітей та молоді

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити список педагогічних працівників, які атестуються у 2022/2023 н. р. (Додаток 1).

2. Затвердити план роботи атестаційної комісії І рівня. (Додаток 2).

3. Затвердити розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії (Додаток 3).

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи Н. В. Ярошенко

Додаток 1

СПИСОК

педагогічних працівників ОЗО «Ходосівський ЗЗСО», які атестуються у 2022/2023 н. р.

1. Фастовець Ольга Миколаївна, вчитель української мови та літератури, атестується на підтвердження раніше присвоєної вищої кваліфікаційної категорії.

2. Сіренко Алла Василівна, вчитель географії та біології , атестується на підтвердження раніше присвоєної вищої кваліфікаційної категорії;

3. Притис Юлія Василівна, вчитель української мови та літератури, англійської мови , атестується на присвоєння першої кваліфікаційної категорії;

4. Кузнецова Наталія Ігорівна , вчитель початкових класів, атестується на присвоєнння вищої кваліфікаційної категорії та присвоєння звання «старший учитель».

Додаток 2

ПЛАН РОБОТИ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

у 2022/2023 навчальному році

№ з\п Зміст роботи Термін Відповіда­льний Відмітка про виконання
1. Підготовка та видання наказу «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2022/2023 навчальному році» До 20 жовтня Директор школи
2 Створення атестаційної комісії До 20 вересня Директор школи
3. Засідання атестаційної комісії з розгляду питань: - здійснення розподілу обов’язків між членами атестаційної комісії; - затвердження списку педагогічних працівників ОЗО «Ходосівський ЗЗСО», які атестуються в 2022/2023 н.р.; -затвердження плану роботи атестаційної комісії у 2022/2023 н.р. -про підсумки атестації педагогічних працівників у 2022/2023 н.р. Директор школи
4. Оформлення стенду з питань атестації педагогічних працівників Вересень Секретар атестаційної комісії
5. Опрацювання законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників Вересень Голова, члени атестаційної комісії
6. Прийом заяв від педагогічних працівників на чергову та позачергову атестацію 20.09. - 10.10 Секретар атестаційної комісії
7. Підготовка та видання наказу "Про атестацію педагогічних працівників " До 20.10 Голова атестаційної комісії, секретар атестаційної комісії
8. Закріплення членів атестаційної комісії за вчителями, які атестуються, для надання консультативної допомоги у підготовці та проведенні атестації До 20. 10. Голова атестаційної комісії
9. Складання планів індивідуальної підготовки і проведення атестації педагогів, які атестуються До 30.10 Секретар атестаційної комісії
10. Відвідування заходів під час вивчення системи роботи педагогів, які атестуються Листопад- березень Члени атестаційної комісії
11. Оцінювання системи і досвіду роботи педагога, який атестується, педагогічним колективом, учнями, батьками Лютий Члени атестаційної комісії
12. Проведення засідань ПМК з розгляду питань оцінювання діяльності педагогів, які атестуються, на підставі вивчення системи їх роботи Березень Члени атестаційної комісії
13. Оформлення атестаційних листів До 20.03 Секретар атестаційної комісії
14. Засідання атестаційної комісії з розгляду питань прийняття рішень присвоєння та підтвердження раніше присвоєної категорії, порушення клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня Квітень Голова атестаційної комісії, члени атестаційної комісії
15. Остаточне оформлення атестаційних листів за підсумками засідання атестаційної комісії Березень Секретар атестаційної комісії
16. Аналіз підсумків атестації педагогічних кадрів Травень Голова атестаційної комісії

Додаток 3

Обов’язки

членів атестаційної комісії

Ярошенко Н. В. – голова атестаційної комісії, директор школи ,відповідає, складає та подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період.

Сагач Н.В. – заступник голови атестаційної комісії, голова ПК, відповідає за дотримання прав вчителів, які атестуються.

Фастовець О. М. - секретар атестаційної комісії, заступник директора з навчально-виховної роботи, відповідає за контроль та допомогу вчителям з навчальної роботи.

Попрійчук Н.П. – член комісії , заступник директора з навчально-виховної роботи , відповідає за контроль та допомогу вчителям з виховної роботи;

Дяченко В.О. – член комісії, вчитель хімії, відповідає за контроль та допомогу вчителям з навчальної роботи.

Багдасарян Г.С. – член комісії, вчитель початкових класів, контроль та допомога вчителям початкових класів.

Алексєєнко Ю. В. – член комісії, вчитель фізики, контроль та допомога вчителям природничо-математичного циклу.


ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«ХОДОСІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ»

Феодосіївської сільської ради Обухівського району Київської області

НАКАЗ

29.09.2022 №118

“Про створення атестаційної комісії І рівня у 2022/2023 н. р.”

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,Типового положення про атестацію педагогічних працівників та з метою активізації підвищення рівня професійної та загальної освіти педагогічних працівників, підвищення мотивації до якісної роботи та відповідальності за результати навчання і виховання дітей

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити такий склад атестаційної комісії І рівня:

- Голова атестаційної комісії: директор школи Ярошенко Н. В.;

- Заступник голови атестаційної комісії – голова ПК Сагач Н. В.;

- Секретар комісії – заступник директора школи з навчально-виховної роботи Фастовець О.М.;

- Член комісії – заступник директора з виховної роботи Попрійчук Н. П.;

- Член комісії – учитель початкових класів Багдасарян Г. С.;

- Член комісії – учитель фізики Алексєєнко Ю. В.;

- Член комісії – вчитель хімії Дяченко В. О..

2.Атестаційній комісії:

2.1. Забезпечити атестацію педагогічних кадрів відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України;

2.2. До 20 жовтня 2022 року затвердити список педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, прийняття рішень щодо перенесення термінів чергової атестації;

2.3. До 01 березня 2023 року здійснити вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються;

2.4. До 31 березня 2023 року підвести підсумки атестації педагогічних працівників закладу.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи Н. В. Ярошенко


ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«ХОДОСІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ»

Феодосіївської сільської ради Обухівського району Київської області

НАКАЗ

18.03.2022 № 30

«Про підсумки атестації педагогічних працівників

ОЗО «Ходосівський ЗЗСО» у 2022 році»

Відповідно до Законів України «Про освіту» (п. 3, ст. 50), "Про загальну середню освіту" (п 2, ст.27), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого Міністерством юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 з відповідними змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1473 від 20.12.2011 р. зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за №14/20327 та наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 №1135, наказу відділу гуманітарного розвитку Феодосіївської сільської ради Обухівського району Київської області від 26.02.2021 №16-ОД «Про створення атестаційної комісії ІІ рівня», рішення атестаційної комісії І рівня (протокол №2 від 18.03.2022 р.) та з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету педагогічної праці, забезпечення ефективності освітнього процесу

НАКАЗУЮ:

1. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» вчителю англійської мови Сагач Наталії Володимирівні.
2. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» вчителю математики та інформатики Власенко Олені Миколаївні.
3. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» вчителю початкових класів Багдасарян Ганні Сергіївні.
4. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» вчителю початкових класів Марисенко Інні Володимирівні .
5. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» вихователю групи продовженого дня Багдасарян Ганні Сергіївні.
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Н. В. Ярошенко

Кiлькiсть переглядiв: 3834

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.