Затверджено

на засіданні педагогічної ради №1 від 30.08.2022

РІЧНИЙ ПЛАН

РОБОТИ

ОЗО «Ходосівський ЗЗСО»

НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


СЕРПЕНЬ

Освітній процес. Система управлінської діяльності Удосконалення освітнього процесу. Профільне навчання. Організація виховного процесу. Творчі здібності учнів Система педагогічної діяльності. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу закладу освіти Інформаційно-освітнє середовище Прозорість та інформаційна відкритість. Система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти Здорова особистість. Охорона безпеки життєдіяльності та охорона праці Профорієнтаційна робота Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу. Організаційно-господарська та фінансова діяльність
1 2 3 4 5 6
15.08 - 19.08 Формування баз даних педагогічних працівників та здобувачів освіти Підготувати накази «Про розподіл педагогічного навантаження та додаткових годин» (заступник директора) Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес. Інформатизація діяльності бібліотеки. Скорегувати план проведення атестації педагогічних працівників Завдання методичної роботи на наступний рік (заступник директора ) Комплектація школи кадрами на новий навчальний рік (директор) Функціонування шкільного сайту. Приведення матеріально-технічного стану закладу у відповідність з потребами сучасної освіти (керівництво закладу) Підготовка спортивного залу, майданчиків та інвентарю до роботи в новому навчальному році (вчитель фізкультури )
22.08 - 31.08 1.Підготувати шкільну документацію а)класні журнали; журнали внутрішкільного контролю; обліку пропущених і заміщених уроків (адміністрація) 2.Розробити єдиний режим роботи школи (керівництво закладу) 3.Скласти: розклад уроків, графік роботи гуртків, графік чергування вчителів по закладу (заступник директора) 4.Погодження тарифікації педагогічних працівників. Скласти: 1.Плани роботи ПМК. 2.Календарно-тематичні плани вчителів (вчителі) 23.Про затвердження навчальних програм для 5 класів Нової української школи. 24.Про проходження курсів підвищення кваліфікації учителів, які будуть викладати навчальні предмети в 5 класах НУШ. 25.Про схвалення роботи предметних методичних комісій учителів закладу на 2022/2023 н.р. 26.Про схвалення Антибулінгової програми ОЗО»Ходосівський ЗЗСО»на 2022/2025р. Відзначення дня Державного прапора України Підготовка річного плану роботи на затвердження (директор) Відзначення Дня Незалежності України До засідання педагогічної ради 30.08. навчання учнів. 17.Про особливості проведення першого уроку в 2022/2023 н.р. 18.Реалізація мистецької освітньої галузі:1-4 класи («Мистецтво: образотворче мистецтво», «Мистецтво: музичне мистецтво»). 19.Про схвалення Програми розвитку обдарованих та здібних учнів на 2023-2025 р.р. 20.Про схвалення Положення про методичний кабінет ОЗО»Ходосівський ЗЗСО». 21.Про схвалення Положення про профільне навчання ОЗО «Ходосівський ЗЗСО». 22.Про внесення змін до номенклатури справ ОЗО «Ходосівський ЗЗСО»у розділ 02-«Організація освітньої діяльності» 02-11 індекс справи «Ведення електронних журналів» . 30.08.2022 Педрада. 1.Про підсумки роботи та завдання педагогічного колективу на 2022/2023 навчальний рік. 2.Затвердження Річного плану роботи на 2022/2023 н.р. 3. Про впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти та оцінювання навчальних досягнень учнів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти. 4. Про оцінювання навчальних досягнень учнів 1 – 4 класів НУШ. 5. Про затвердження структури 2022/2023 н. р. 6. Про затвердження переліку навчальних програм, які будуть використовуватись в освітньому процесі закладу. 7.Про організацію виховного процесу в ОЗО «Ходосівський ЗЗСО» відповідно до діючих державних програм. 8.Про схвалення переліку підручників, які будуть використовуватись в освітньому процесі в 2022/2023 н.р. 9. Про режим ГПД. 10. Про порядок використання електронних версій підручників. 11. Про організацію освітнього процесу в 10, 11 класах закладу. 12.Про організацію інноваційної діяльності в закладі в 2022/2023 н.р. 13.Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. 14.Про роботу творчих груп учителів закладу над виконанням Стратегії (Політики) та процедури забезпечення якості освіти закладу у 2021/2022н.р. 15.Про вибір модулів з фізичної культури. 16.Про індивідуальне навчання учнів 7. Про забезпечення функціонування закладу в умовах Нової української школи. 8. Про вибір модулів з фізичної культури та трудового навчання. 10. Здійснення виховного процесу відповідно до діючих державних програм, інших нормативних актів, що обумовлюють виховну роботу в закладі. 11. Про затвердження щорічного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Перевірити готовність закладу до початку нового навчального року Складання розкладу на І семестр. Підготовка проектів наказів щодо організаційного початку нового навчального року Видати наказ «Про розподіл обов’язків між членами адміністрації та напрямки роботи в школі» (директор) Перевірити охоплення випускників 9 класу навчанням (заступник директора). Провести бесіди з учителями щодо змісту програм (адміністрація). 27.Про схвалення Програми профорієнтаційної роботи в ОЗО «Ходосівський ЗЗСО». 28. Про схвалення Положення про дистанційне навчання в ОЗО «Ходосівський ЗЗСО» Приведення матеріально-технічного стану закладу у відповідність з потребами сучасної освіти (керівництво закладу) Видача учням підручників, вчителям – програм та методичних посібників (бібліотекар) Забезпечити школу засобами прибирання та мийними засобами (завгосп).

ВЕРЕСЕНЬ

1 2 3 4 5 6
01.09 – 09.09 Організація дистанційного навчання в закладі Складання статистичних звітів. Занести в алфавітну книгу необхідні дані про учнів Завести особові справи учнів, що прибули в школу Облік дітей-сиріт, напівсиріт, багатодітних сімей малозабезпечених (соціальний педагог) Контроль за відвідуванням учнями закладу (заступник директора) Працевлаштування випускників (заступник директора) Облік дітей і підлітків шкільного віку, що зареєстровані на території, закріпленій за закладом освіти Комплектування гуртків та факультативів (наказ) Поновлення списків учнів для Соціального паспорту класу, школи. Встановлення груп здоров’я 1.09 СВЯТО ПОЧАТКУ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ «Посвята в першокласники» Перший урок «Ми українці: честь і слава незламним!» Єдиний урок з безпеки «Безпечне освітнє середовище в умовах війни» 05.09 Міжнародний день благодійності Благодійна акція «Українці – українцям» (Учнівське самоврядування) 08.09 Міжнародний день грамотності 10.09 День фізичної культури і спорту (вчитель фізичної культури) Провести класні учнівські збори (онлайн): 1.Формування активів класу; 2.Бережливе ставлення до шкільного майна; 3.Взаємовідносини між учнями та вчителями. 4.Рекомендації щодо вибору президента школи та активу учнівського самоврядування. Розроблення вчителями критеріїв оцінювання. Розробити заходи підготовки до атестації вчителів на навчальний рік. Поновлення перспективного плану підвищення кваліфікації вчителів. Методична оперативка (вивчення методичних рекомендацій щодо викладання навчальних дисциплін в новому навчальному році) 01.09. Нарада при директору 1. Дотримання Санітарного регламенту в закладі. 2.Порядок ведення шкільної документації. 3. Погодження календарних планів роботи та планів виховної роботи. 4. Організація чергування вчителів по закладу освіти. 5. Про можливість розробки індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти. 6. Про ознайомлення з наказами педагогічних та інших працівників Співбесіда з учителями, які атестуються. Надрукувати тематику проведення відкритих виховних годин для 5-11 кл. (заступник директора) Підготовка до проведення засідань методичних підструктур ( керівники МО ). Оприлюднення критеріїв, правил та процедур оцінювання навчальних досягнень учнів Перевірити комплектацію ГПД 1-2 класів (заступник директора) Охорона праці в закладі (інформація вчителя трудового навчання, інформатики, хімії, біології, фізики, фізкультури. Видати накази: - Про розподіл педагогічного навантаження учителів; - Про призначення класних керівників, класоводів, керівників гуртків; - Про використання годин варіативної частини навчального плану; - Про організацію інноваційної діяльності в закладі в 2022/2023 н.р. Перевірити ведення журналів з техніки безпеки. Інструктаж учителів та учнів з питань охорони життя та техніки безпеки. Єдиний урок з безпеки «Безпечне освітнє середовище в умовах війни» Інструктаж обслуговуючого персоналу з техніки безпеки (завгосп) Проведення бесід з елементами тренінгу на теми: «Безпечне освітнє середовище в умовах війни» «Безпека на дорозі: пішохід, велосипедист, пасажир». Проведення вступного інструктажу з попередження дитячого травматизму, збереження життя і здоров’я школярів. Правила поведінки під час онлайн уроків. Забезпечення класів і кабінетів необхідним інвентарем для прибирання (завгосп) Перевірка готовності закладу до опалювального сезону

1 2 3 4 5 6
12.09 - 16.09 Видати наказ про створення атестаційної комісії. Видати наказ про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку. Перегляд загальношкільних правил для учнів Облік дітей, схильних до правопорушень. Стан оформлення особових справ. Організація науково-дослідницької роботи учнів МАН. Всеукраїнський олімпійський тиждень «Здорові діти – здорова нація!» Вибори президента школи, членів учнівського самоврядування Тиждень морально-етичного виховання 18.09 Фоточелендж «Мій захисник» до Міжнародного дня Батька 12.09. Нарада при директору 1. Організація роботи гуртків 2.Організація роботи ГПД 3. Працевлаштування випускників 9 класу. 4. Про проведення Всеукраїнського заходу «Урок». 5. Про реалізацію заходів із запобігання та протидії булінгу. 6. Про проведення у закладі занять з питань ризиків, пов’язаних з вибухонебезпечними чи підозрілими предметами та правил поводження з такими предметами Ознайомлення педагогічного колективу з новинками методичної літератури, наказами, розпорядженнями (заступник директора) Засідання методичних об’єднань. Організація освітнього простору для учнів 1 класу Перевірка ведення шкільної документації: журнали, календарні плани, особові справи, плани роботи гуртків та факультативів (заступник директора). Оформлення інформаційного стенду з профорієнтації (Попрійчук Н. П.) Проведення годин класних керівників з профорієнтаційної тематики (1– 11 класи) Перевірка готовності закладу до опалювального сезону
19.09 - 23.09 Скласти графік відкритих уроків та відкритих виховних заходів (заступник директора) Видати наказ «Про організацію роботи з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах» Всеукраїнський тиждень з протидії боулінгу Бесіди

«Що таке булінг та мобінг. Як протидіяти?»

(класні керівники) Виставка-конкурс дитячого малюнка «Булінг очима дітей» 21.09 Міжнародний день миру Виховні години (класні керівники) Підготовка до Дня працівників освіти
19.09. Нарада при директору 1. Про проходження медогляду учнями та встановлення груп здоров′я. 2. Працевлаштування випускників 11 класу. 3. Забезпечення учнів підручниками. 4. Про використання для комунікацій з батьками сайту закладу та інших онлайн ресурсів Контролювати: відвідування учнями школи; Відвідування уроків географії (6 – 11 класи) (до наказу) Проведення батьківських зборів (голова ради) Видати накази: - Про заходи із забезпечення протипожежної безпеки та запобігання нещасним випадкам; Робота по благоустрою території
26.09 – 30 . 09 Контроль за підготовкою до І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад 27.09 День туризму Бесіда з елементами віртуальної подорожі «Туризм – це круто!» 29.09 Дні пам’яті трагедії Бабиного яру Інформаційні години (класні керівники) 30.09 Всеукраїнський день бібліотек Акція «Подаруй бібліотеці книгу» (Учнівське самоврядування) 30.09 День працівників освіти Підготовка до проведення педагогічної ради: 1.Формувальне оцінювання як чинник модернізації процесу навчання в закладі освіти. 2.Роль мого предмету у майбутньому житті учня. 26.09 Нарада при директору 1.Підготовка школи до опалювального сезону. 2. Організація роботи з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу. 3. Про відзначення Всеукраїнського дня бібліотек. Відвідування уроків географії (6 – 11 класи) (до наказу) Проведення бесід профорієнтаційного спрямування (класні керівники) Робота по благоустрою території

ЖОВТЕНЬ

1 2 3 4 5 6
03.10 - 07.10 Контроль за підготовкою до шкільних олімпіад 01.10 Міжнародний день людей похилого віку Участь у Всеукраїнській благодійній акції «Милосердя» (Учнівське самоврядування) 02.10 Міжнародний день боротьби проти насилля Години спілкування «Стоп насильству!» (класні керівники) 04.10 Всесвітній день захисту тварин Проведення благодійної акції «Чотирилапий друг» (Учнівське самоврядування) 03.10 Нарада при директору 1. Підготовка і проведення інвентаризації шкільного майна. 2.Атестація педагогічних кадрів у 2022/2023 навчальному році. 3.Шкільні предметні олімпіади, їх роль у розвитку особистості учня. 4. Про дотримання Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти. Інструктивна методична нарада для вчителів, які атестуються (заступник) Збір заяв на атестацію Засідання методичної ради Відвідування уроків географії (6 – 11 класи) (до наказу) Відвідування сімей учнів, які пропускають без поважних причин уроки. Профілактична робота із запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів закладу. Визначення з відділом освіти розмірів асигнувань, позабюджетних надходжень
10.10-14.10 Наказ про створення інвентаризаційної комісії. Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються. 14.10 День українського козацтва. День захисників і захисниць України (класні керівники, вчитель фізичної культури) 10.10. Нарада при директору 1. Захист прав дітей з малозабезпечених сімей. 2.Робота класних керівників по профілактиці тютюнопаління та правопорушень. 3. Виконання правил внутрішнього розпорядку школи. 4. Робота учнівського самоврядування. Тематичний контроль. Шкільні предметні олімпіади. Відвідування уроків географії (6 – 11 класи) (до наказу) Наказ: - Про проведення інвентаризації; Готовність закладу до опалювального сезону.
1 2 3 4 5 6
17.10-21.10 Видати наказ про чергову атестацію педагогічних працівників. (директор школи) Складання плану роботи на осінні канікули (заступник директора 18.10 Європейський день боротьби з торгівлею людьми Виховні бесіди «Як не стати жертвою торгівлі людьми» (класні керівники) Шкільні предметні олімпіади. Затвердити графік проведення атестації учителів. Відвідування уроків географії (6 – 11 класи) (до наказу) Організація психолого-педагогічних спостережень за школярами щодо визначення професійних нахилів. Трудовий десант на території школи, операція “Листя”
24.10-31.10 Наказ про підсумки проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнський учнівських олімпіад Шкільний конкурс з української мови імені П. Яцика (3-11 класи) Проведення бесід, інструктажів перед осінніми канікулами (класні керівники) Осінні канікули (за окремим планом) Педагогічна рада 26.10: 1.Формувальне оцінювання як чинник модернізації процесу навчання в закладі освіти. 2.Роль освітніх предметів у майбутньому житті учня. 3. Інклюзивна освіта – особливий напрямок сучасної педагогіки. Особливості організації освітнього процесу в умовах креативної освіти через інклюзивне навчання. 24.10 Нарада при директору 1. Про участь у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін 2. Гурткова робота та її роль у попередженні правопорушень 3. Про проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 4. Про проведення місячника здорового способу життя. Стан ведення класних журналів. Перевірка виконання навчальних планів, програм Перевірити організацію та проведення роботи з обдарованими дітьми Стан викладання географії в 2- 11 класах (наказ) Проведення бесід, інструктажів перед осінніми канікулами (класні керівники)

ЛИСТОПАД

1 2 3 4 5 6
01.11 - 04.11 Робота з нормативними документами. Перегляд написання наказів по школі (директор, заступник директора) 04.11 Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом у школі Виховні бесіди, тренінги, анкетування (класні керівники) Аналіз виконання планів виховної роботи в 5-11 класах за вересень-жовтень (заступник директора) Підготовка учнів до ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін (вчителі). Бесіди щодо запобігання вживання дітьми та учнівською молоддю наркотичних та психотропних речовин (класні керівники)
07.11 - 11.11 Робота з нормативними документами. Перегляд написання наказів по школі (директор, заступник директора) 09.11 День української писемності та мови (вчителі української мови) Адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі. Участь у регіональній конференції учнів-членів МАН та кандидатів у члени МАН Змагання з настільного тенісу (вчитель фізичної культури) 07.11. Нарада при директору 1. Виконання режиму роботи ГПД. 2.Санітарно-гігієнічний режим в школі. 3.Профілактика інфекційних захворювань 4. Про стан дитячого читання. 5. Про моніторинг шкільного веб-сайту. Відвідування уроків учителів, які атестуються. Перевірка ведення учнівських зошитів (1-4 класи) Підготовка до поточного ремонту будівлі та приміщень закладу
1 2 3 4 5 6
14.11.-18.11 Робота атестаційної комісії. Контроль дистанційного навчання в закладі Участь у конкурсі з української мови імені П. Яцика (вчителі української мови) Участь в мовно- літературному конкурсі імені Тараса Шевченка (вчителі української мови) 16.11 Міжнародний день толерантності. Години спілкування «Толерантність врятує світ» (класні керівники) 17.11 Міжнародний день студентів Профорієнтаційні бесіди з учнями 9, 10, 11 класів 20.11 Всесвітній день дитини Річниця проголошення «Декларації прав дитини». Інформаційні години. Ознайомлення з Конвенцією ООН «Про права дитини» (класні керівники) Виставка-конкурс дитячого малюнка «Право очима дитини» (педагог-організатор) Акція «Діти - дітям» (Учнівське самоврядування) Адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі” (до наказу, адміністрація школи) Стан відвідування учнями школи (до наради при директору) Участь учнів школи в районних предметних олімпіадах. Відвідування уроків історії та правознавства (до наказу) Перевірка ведення учнівських зошитів ( 5-11 класи) Профілактика безпеки життя та здоров’я учнів (бесіди, класні керівники) Трудовий десант на території школи
21.11 - 30.11 Стан роботи у школі з охорони дитинства 21.11 День Гідності Та Свободи Інформаційні години, Хвилина вшанування «Герої не вмирають» (класні керівники) 26.11. День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій. Участь у Всеукраїнській акції «Свічка пам’яті» Інформаційні години (класні керівники) 25.11-10.12 Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» Виховні бесіди «Мій світ без насилля», тренінги, анкетування (класні керівники) 21.11 Нарада при директору 1. Робота класних керівників по виконанню планів виховної роботи. 2. Про заходи щодо посилення національно-патріотичного виховання учнів 3. Про роботу з обдарованими учнями. Підготовка до засідання методичних підструктур. Методоб’єднання вчителів початкових класів Адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі. (до наказу) Перевірка роботи гуртків, факультативів, курсів за вибором. Відвідування уроків історії та правознавства (до наказу) Проведення виховних годин, тренінгів з профорієнтації, екскурсій на підприємства (класні керівники) Контроль за журналами інструктажів учнів у кабінетах, майстерні, спортивному залі

ГРУДЕНЬ

1 2 3 4 5 6
01.12 – 09.12 Оглядовий контроль за веденням щоденників у 5-9 класах 01.12 Всесвітній день боротьби зі СНІДом Інформаційні години «Стоп – СНІД!» (класні керівники) 03.12 Міжнародний день людей з інвалідністю. Години спілкування «Відкрий серце для добра» (класні керівники) 05.12 Міжнародний день волонтерів Години спілкування «Поспішайте творити добро» (класні керівники) 06.12 День Збройних Сил України Участь в благодійній акції «Разом до перемоги» до Дня Збройних Сил України (Учнівське самоврядування, класні керівники) 10.12 Міжнародний день прав людини Інформаційні години (класні керівники) 05-12.12 Всеукраїнський тиждень права (вчитель правознавства) Акція «Допоможи птахам взимку» (Учнівське самоврядування) Підготовка до конкурсів: «Новорічна композиція», «Український сувенір», «Збережи ялинку» (Учнівське самоврядування) Методичний тиждень: уроки вчителів, що атестуються. Курсова перепідготовка учителів Відвідування уроків історії та правознавства (до наказу) Адаптація учнів 1 класу до навчання у школі І ступеня (до наради при директору) Перевірка ведення учнівських зошитів для контрольних робіт (3-11 класи) Проведення бесід профорієнтаційного спрямування (класні керівники) Інвентаризація
12.12 - 16.12 Перевірка виконання навчальних планів і програм за І семестр Наказ «Про стан роботи у школі з попередження правопорушень» 14.09 День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Інформаційні години (класні керівники) Акція «Збережи підручник» (завідуюча бібліотекою) Підготовка до конкурсів: «Новорічна композиція», «Український сувенір», «Збережи ялинку» Акція «Свято наближається». Оздоблення класних приміщень (Активи класів) Відвідування уроків учителів, які атестуються. Відвідування уроків історії та правознавства (до наказу) Проведення профорієнтаційних зустрічей із залученням працівників районної служби занятості, представників ПТНЗ, ЗВО (Попрійчук Н. П.. класні керівники ) Складання проектно-кошторисної документації для проведення ремонтних робіт
19.12 - 23.12 Контроль за шкільною формою. (адміністрація ) Наказ «Про охорону здоров’я і життя учнів під час проведення новорічних та різдвяних свят та зимових канікул у 2022/2023 н. р.» 19.12 День Святого Миколая «В український рідний край поспішає Миколай» (класні керівники) Всеукраїнські акції «Український сувенір», «Годівничка», «Збережи ялинку» Конкурс-захист робіт учнів членів МАН (регіональний етап) 12.12 Нарада при директору 1. Стан роботи з атестації педагогічних кадрів. 2. Аналіз відвідування учнями школи. 3. Робота шкільної бібліотеки. 4. Про створення робочої групи по підготовці проєкту Річного плану роботи на 2023/2024 н. р. Засідання методичних об’єднань 23.12 Педрада № 1.Про визнання та затвердження результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, отриманих ними поза закладом освіти (вебінари, семінари, конференції).Заповнення індивідуальних планів розвитку. 2. Модернізація уроку як засіб розвитку конкурентоспроможної особистості. Наказ «Адаптація учнів 5 класу до навчання». Відвідування уроків історії та правознавства (до наказу) Складання плану роботи на зимові канікули (заступник директора, класні керівники) Перевірка ведення учнівських зошитів (наказ) Профілактика захворювань на ГРВІ Перегляд «Програми розвитку закладу освіти на 2022/2023 н. р.»
26.12-30.12 Наказ “Про виконання навчальних програм та практичної частини програми” Наказ “Про стан виховної роботи в школі за І семестр». Наказ “Про результати перевірки ведення шкільної документації” Наказ «Про виконання інструкції з ведення ділової документації» Свято «Казковий Новий рік» (педагог-організатор) Всеукраїнські акції «Український сувенір», «Збережи ялинку» Проведення бесід, інструктажів перед зимовими канікулами (класні керівники) Організація та проведення зимових канікул (за окремим планом роботи) 26.12. Нарада при директору 1. Аналіз виконання річного плану роботи школи за І семестр. 2. Виконання навчальних програм та практичної частини програми. 3. Про стан організації роботи зі зверненнями громадян. 5. Аналіз руху учнів в закладі освіти. 6. Аналіз виконання освітніх програм закладу. 7. Ознайомлення з наказами педагогічних та інших працівників Педрада № 28.12 1. Про підсумки освітньої роботи за І семестр. 2. Адаптація учнів 1 класу до навчання в закладі. 3. Моніторинг рівня навчальних досягнень здобувачів освіти з навчальних предметів за результатами І семестру 2022/2023 н. р. 4. Про затвердження претендентів на нагородження свідоцтвами із відзнакою про здобуття базової середньої освіти. 5. Про затвердження претендентів на нагородження свідоцтвами із відзнакою про здобуття повної загальної середньої освіти та нагородження золотими та срібними медалями. 6. Пропозиції вчителів закладу до орієнтовного плану підвищення кваліфікації у 2023 році. 7. Про дистанційне навчання у закладі за І семестр 2022/2023 н. р. Наказ «Адаптація учнів 1 класу до навчання». Відвідування учнями школи (довідки, класоводи) Стан ведення класних журналів. (заступник директора, наказ) Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з історії та правознавства (наказ) Стан виконання практичної частини програми. (до наказу). Перевірка стану протипожежної безпеки у школі. (Завгосп) Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму у школі. Проведення бесід, інструктажів перед зимовими канікулами (класні керівники)

СІЧЕНЬ

1 2 3 4 5 6
02.01 - 06.01 Внесення змін до розкладу уроків на ІІ семестр (заступник директора). Погодження календарних планів роботи на ІІ семестр Організація та проведення зимових канікул (за окремим планом роботи) Робота методичних об’єднань. Корегування плану роботи школи на ІІ семестр. Затвердження календарних планів роботи та виховних планів роботи. Стан дотримання температурного режиму Забезпечення санітарно-гігієнічного режиму в приміщеннях закладу
09.01 - 13.01 Наказ «Про організацію харчування учнів 1 – 4 класів та соціально незахищених дітей у ІІ семестрі» Організація та проведення зимових канікул (за окремим планом роботи) 09.01. Нарада при директору 1. Підсумки ІІ етапу предметних олімпіад. 2.Дотримання санітарно-гігієнічного режиму в школі 3. Про відзначення Дня соборності і свободи України 4. Аналіз стану ведення шкільної документації (плани, класні журнали). Анкетування учнів по профорієнтації (класні керівники 9,11 класів)
16.01 - 20.01 Наказ «Про підсумки ІІ етапу предметних олімпіад» 22.01 День Соборності України (класні керівники) Участь учнів школи у природоохоронній акції «Допоможи птахам взимку» (Учнівське самоврядування) Відвідування уроків вчителів, які атестуються . Відвідування уроків математики до написання наказу (1 – 4 класи). Проведення бесід на теми: «Правила поводження здобувачів освіти під час онлайн уроку»; «Попередження дитячого травматизму, збереження життя і здоров’я школярів; «Безпека на дорозі»; «Булінг у дитячому середовищі: причини, наслідки та шляхи його подолання» Аналіз збереження матеріально-технічної бази школи
23.01 - 31.01 Облік дітей 6-річного віку, уточнення списку дітей, які підуть до 1 класу 27.01 Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту Інформаційні години (класні керівники) 29.01 День пам’яті героїв Крут Інформаційні години (класні керівники) 23.01 Нарада при директору 1.Робота шкільної бібліотеки по профорієнтаційному вихованню учнів. 2. Про підготовку проєкту плану роботи закладу. 3. Про заходи з посилення безпеки життєдіяльності. Відвідування уроків математики до написання наказу (1 – 4 класи). Проведення виховних годин, тренінгів з профорієнтації, екскурсій на підприємства (класні керівники) Огляд класних приміщень

ЛЮТИЙ

1 2 3 4 5 6
01.02 - 03.02 Аналіз відвідування учнями школи. 30.01 Нарада при директору 1.Про проведення свята рідної мови у школі. 2. Стан виконання плану виховної роботи в школі. 3. Організація повторення навчального матеріалу 4. Про створення робочої групи щодо створення проєкту освітніх програм закладу на 2023/2024 н. р. Проведення індивідуальних консультацій для педагогічних працівників (заступник директора) М/О вчителів гуманітарного циклу. Підготовка до проведення педради Відвідування уроків математики до написання наказу (1 – 4 класи). Атестація педагогічних кадрів Бесіди класних керівників та класоводів про безпеку життєдіяльності учнів
06.02 - 10.02 Засідання творчої групи по розробці плану роботи школи на новий навчальний рік. 08.02 Всесвітній день безпечного Інтернету Бесіди на тему: «Моя суперсила – безпека в Інтернеті», «Безпечний Інтернет починається з тебе» (класні керівники) 10.02 Вечір-зустріч випускників колишніх років Свято «Випускників до себе рідна школа кличе» (педагог-організатор) Контроль за роботою учнівського самоврядування (адміністрація). Відвідування уроків математики до написання наказу (1 – 4 класи). Тиждень профорієнтації (Попрійчук Н.П., класні керівники) Проведення профілактичних ремонтів
1 2 3 4 5 6
13.02 - 17.02 Контроль ведення документації методоб′єднань. Контроль за організацією повторення програмового матеріалу. 14.02 День Святого Валентина (Історія, сучасність та традиції) (Учнівське самоврядування) 18.02. День Героїв Небесної Сотні (інформаційні години, вчителі історії) 22.02. Міжнародний день рідної мови (вчителі української мови та літератури) Засідання методичної ради. Педрада. 17.02 1.Виконання рішень попередньої педагогічної ради 2. Вибір предмету для складання ДПА в 9 класі. 3. Превентивне виховання на підґрунті розвитку життєвих компетентностей: досвід упровадження, перспективи розвитку. 4. Класний керівник і батьки: шляхи співробітництва. Відвідування уроків математики до написання наказу (1 – 4 класи). Проведення бесід профорієнтаційного спрямування (класні керівники)
20.02 - 28.02 Наказ «Про проведення Шевченківських днів в закладі освіти» Контроль відвідування уроків учнями Участь у роботі шкільної атестаційної комісії 20.02 День пам’яті Героїв Небесної Сотні Інформаційні години (класні керівники) 21.02 Міжнародний день рідної мови Свято рідної мови «Мовне намисто» Всеукраїнська акція «День зустрічі птахів» (Учнівське самоврядування) 20.02. Нарада при директору 1. Підготовка до проведення зовнішнього оцінювання. 2 Про організацію та проведення Шевченківських днів. 3. Про проведення Тижня безпеки життєдіяльності та безпеки руху в закладі освіти. 4. Про захист учнів від негативних інформаційних впливів. 5. Про дотримання мовного законодавства в освітньому процесі. 27.03. Нарада при директору 1. Стан ведення класних журналів у випускних класах 2. Про підготовку та проведення Дня ЦО в школі 3. Про проведення заходів з двомісячника благоустрою території школи. Оглядовий контроль: виконання планів виховної роботи (заступник директора). Поточний контроль “Ведення шкільної документації.” Оглядовий контроль: стан ведення зошитів з української мови та математики учнями 5-11 класів. Наказ про стан викладання математики (1 – 4 класи) Відвідування Днів відкритих дверей у ВЗО

БЕРЕЗЕНЬ

1 2 3 4 5 6
01.03 - 10.03 Оформлення атестаційних матеріалів (заступник директора) Контроль за дистанційним навчанням у закладі 01.03 Всесвітній день цивільної оборони Правила поведінкивумовах надзвичайних ситуацій (класні керівники) 08.03 Свято «Весняне диво» (педагог-організатор) 09-10.03 Дні вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка Шевченківські дні (вчителі української мови та літератури) Засідання атестаційної комісії. Використання варіативної частини навчального плану (до наказу). Всесвітній день цивільної оборони Правила поведінкивумовах надзвичайних ситуацій (Фастовець О. М.) Підготовка до ремонту школи.
13.03 - 17.03 Складання плану роботи на весняні канікули (класні керівники, організатор) Організація повторення навчального матеріалу Підготовка документації для проведення ДПА 14.03 День українського добровольця Відеодайжест «Доброволець – це поклик серця» (класні керівники) Тиждень дитячого читання 13.03. Нарада при директору 1. Про організоване завершення 2022/2023 н. р. та особливості проведення ДПА у закладі. 2. Підсумки атестації педагогічних кадрів. 3. Про відвідування учнями школи. 4. Про роботу з дітьми-сиротами та дітьми, позбавлених батьківського піклування. 5. Про прийом дітей до 1 класу 2023/2024 н. р. Інструктивно-настановче заняття з учителями предметниками «Ознайомлення з особливостями проведення ДПА в 2023 р.» (директор закладу) Використання варіативної частини навчального плану (до наказу). Тиждень безпеки життєдіяльності та безпеки руху Проведення тренінгів, виховних бесід (класні керівники)
1 2 3 4 5 6
20.03 - 24.03 Наказ «Про склад шкільних атестаційних комісій для проведення ДПА» 20.03 Всесвітній день Землі Акція «Посади дерево» (Учнівське самоврядування) Проведення бесід, інструктажів перед весняними канікулами (класні керівники) Підготовка до проведення засідань методичних об’єднань учителів школи. Підготовка до проведення засідання педагогічної ради Загальношкільний контроль з питань до державної підсумкової атестації (заступник директора). Контроль за відвідуванням учнями занять. Відвідування уроків музичного мистецтва (1-4, 6-7 класи (до наказу). Визначення учителів, які працюватимуть у 5 класі з метою ознайомлення їх із особливостями роботи у цьому класі. Проведення виховних годин, тренінгів з профорієнтації, екскурсій на підприємства (класні керівники) Проведення бесід, інструктажів перед весняними канікулами (класні керівники) Робота з впорядкування пришкільної території
27.03 - 31.03 .03 Наказ “Про затвердження графіка відпусток учителів та інших працівників школи” Наказ «Про підсумки проведення атестації пед. працівників» Проведення заходів згідно з планом роботи на канікули (за окремим планом) 27.03 Міжнародний день театру Екскурсії до театрів (класні керівники) Підготовка до проведення педагогічної ради 27.03. Нарада при директору 1. Про підготовку проектів освітніх програм на 2023/2024 н.р. (звіт робочої групи). 2. Про ознайомлення педагогічних та інших працівників з наказами по закладу 3. Моніторинг веб-сайту закладу. 4. Про стан ведення класних журналів у випускних класах Підготовка атестаційних листів учителів, що атестуються. Ознайомлення учителів з атестаційними листами. Стан ведення класних журналів 9,11 класів. Підготовка до ДПА Відвідування уроків музичного мистецтва (1-4, 6-7 класи (до наказу). Підсумки засідання атестаційної комісії Проведення бесід профорієнтаційного спрямування (класні керівники) Анкетування учнів 9 класу щодо професійних інтересів та намірів (Попрійчук Н. П.) Робота з впорядкування пришкільної території

КВІТЕНЬ

1 2 3 4 5 6
03.04 - 07.04 Наказ «Про підготовку та проведення дня ЦО в навчальному закладі» 02.04 Міжнародний день дитячої книги (завідуюча бібліотекою) 07.04 Всесвітній день здоров’я Відеодайжест «Корисні лайфаки для міцного імунітету» (Учнівське самоврядування) 03.04 Нарада при директору 1. Участь учнів школи у зовнішньому оцінюванні 2. Про відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги на нацизмом у Європі. 3. Про розгляд рекомендацій щодо плану роботи закладу на 2023/2024 н. р. 4. Робота учнівського самоврядування 5. Про профорієнтаційну роботу. Хід підготовки до ДПА у 4, 9, 11 класах. Відвідування уроків музичного мистецтва (1-4, 6-7 класи (до наказу). Анкетування учнів 11 класу щодо професійних інтересів та намірів (Попрійчук Н. П.) Робота по благоустрою шкільної території
10.04 - 14.04 Наказ «Про призначення відповідальних за оформлення документів про освіту випускників 9, 11 класів» Наказ «Про призначення комісії з перевірки правильності виставлення підсумкових оцінок у додатки до документів про освіту» 15.04 День довкілля Акція «За чисте довкілля» (Учнівське самоврядування) Педрада 14.04. 1. Інноваційні підходи до проведення сучасного уроку. 2. Погодження матеріалів для складання ДПА в 4 та 9 класах. 3. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх 4.Про виконання рішень педради. 5.Про схвалення претендентів на нагородження свідоцтвами із відзнакою про здобуття базової середньої освіти. 6.Про схвалення претендентів на нагородження свідоцтвами із відзнакою про здобуття повної загальної середньої освіти та нагородження золотими та срібними медалями. 7. Національно-патріотичне виховання, як засіб становлення сучасного українця, адаптованого до нових умов життя. Ознайомлення учнів з основними положеннями інструкції про ДПА. Відвідування уроків музичного мистецтва (1-4, 6-7 класи (до наказу). Профілактична робота із запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів. Проведення виховних бесід (класні керівники) Робота по благоустрою шкільної території
1 2 3 4 5 6
17.04 - 21.04 Підготовка матеріалів до комплектації на 2023/ 2024 н. р. Засідання творчої групи по підготовці проекту річного плану роботи 18.04 Міжнародний день пам’яток та історичних місць Екскурсії до визначних історичних місць (класні керівники) 22.04 Міжнародний день Землі Фоточелендж «Земля - наш дім» (Учнівське самоврядування) Перевірка готовності матеріалів для ДПА. Відвідування уроків музичного мистецтва (1-4, 6-7 класи (до наказу). Профілактична робота із запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів Проведення бесід, інструктажів (класні керівники) Робота по благоустрою шкільної території
24.04 - 28.04 Наказ «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів навчального закладу під час навчальних екскурсій, ДПА, навчальної практики та канікул у літній період 2023 року» 26.04. День Чорнобильської трагедії Інформаційні години (класні керівники ) Акція «Чиста планета» (Учнівське самоврядування) Засідання методичної ради. Проведення засідань методичних об’єднань (згідно окремого графіку) Підсумковий контроль: “Участь учнів в олімпіадах, конкурсах”. Наказ про стан викладання музичного мистецтва в 1- 4, 6-7 класах. Проведення профорієнтаційних виховних годин (соціальний педагог) Проведення заходів з благоустрою території закладу

ТРАВЕНЬ

1 2 3 4 5 6
01.05 - 05.05 Комплектація педагогічних кадрів. 04.05 Міжнароднийденьпожежників Відеопрезентація «Героїчна професія» (класні керівники) Контроль за роботою методичних підструктур. Контроль за якістю проведення лабораторних і практичних робіт (заступник директора) Перевірка виконання планів виховної роботи класних керівників Проведення виховних годин, тренінгів з профорієнтації, екскурсій на підприємства (класні керівники) Проведення заходів з благоустрою території закладу освіти .
08.05 - 12.05 Комплектація педагогічних кадрів. 08.05 День пам’яті і примирення Інформаційні години (класні керівники ) 08-09.05 Міжнародні дні пам’яті та скорботи за загиблими під час Другої Світової війни Інформаційні години (класні керівники ) 14.05 День матері Відеофлешмоб «Серце мами завжди з нами» (педагог-організатор) Проведення ДПА в 4 класі. Проведення тренінгів профорієнтаційного спрямування Проведення заходів з благоустрою території закладу освіти
15.05 - 19.05 Комплектація педагогічних кадрів. 15.05 Міжнародний день сім’ї «Від дитини – до її родини» Години спілкування (класні керівники) 18.05 День вишиванки Відеофлешмоб «Вишиванка − національна святиня» (педагог-організатор) 18.05 День боротьби за права кримськотатарського народу. День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу Інформаційні години (класні керівники) 18.05 Міжнародний день музеїв Екскурсії до музеїв (класні керівники) 20.05 День Європи в Україні Інформаційні години (класні керівники) 21.05 День пам'яті жертв політичних репресій Інформаційні години (класні керівники ) 15.05. Нарада при директору 1. Про організоване закінчення 2022/2023 навчального року. 2. Про проведення заходів з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в період літніх канікул 3. Про роботу гуртків, курсів за вибором. Виконання планів проведення засідань методичних об’єднань. 19.05 Педрада Про визнання та затвердження результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, отриманих ними поза закладом освіти (вебінари, семінари, конференції).Заповнення індивідуальних планів розвитку. Проведення ДПА в 4 класі. Підбиття підсумків роботи вчителів над індивідуальними методичними темами. Аналіз підсумків роботи шкільних МО, звіти голів МО. Підготовка до ремонту шкільного комплексу
1 2 3 4 5 6
22.05 - 31.05 Наказ «Про стан організації та забезпечення результативності роботи з попередження дитячої злочинності та правопорушень у навчальному закладі» 31.05 СВЯТО ОСТАННЬОГО ДЗВОНИКА Профілактичні виховні години перед літніми канікулами (класні керівники) Педрада 1.Про закінчення учнями 1-8, 10 класів 2022/2023 навчального року і переведення на наступний рік навчання. 2.Про нагородження учнів 1 – 8, 10 класів Похвальним листом “За високі досягнення в навчанні” 3. Результативність роботи з обдарованими учнями. 4.Реалізація заходів на виконання Концепції «Нова українська школа» у 2022/2023 н.р. 5. Звіт соціального педагога про роботу в закладі протягом 2022/2023 н.р. 6. Моніторинг рівня навчальних досягнень здобувачів освіти з навчальних предметів за результатами ІІ семестру 2022/2023 н.р. 7. Про виконання річного плану підвищення кваліфікації вчителів у 2022/2023 н.р. 8. Про врахування результатів навчання учнів з музики, фізичної культури у позашкільних закладах 2022/2023 н.р. Ефективність використання варіативної частини робочого навчального плану, робота факультативів, гуртків, курсів за вибором (наказ) Контроль за оформленням документів про повну загальну середню освіту 9.Про підсумки інноваційної діяльності в закладі протягом 2022/2023 н.р. 10.про підсумки роботи початкової школи в умовах НУШ. 11. Про індивідуальне навчання учнів закладу. 12. Про підсумки дистанційного навчання у закладі протягом 2022/2023 н. р. Проведення бесід, інструктажів про попередження дитячого травматизму під час проведення ДПА, літніх канікул та оздоровчої кампанії 2023 року (класні керівники) Профілактичні виховні години перед літніми канікулами (класні керівники) Підготовка до ремонту шкільного комплексу

ЧЕРВЕНЬ

1 2 3 4 5 6
01.06 - 09.06 Наказ «Про стан виконання теоретичної та практичної частини предметів інваріантної складової в 1 – 11 класах за 2022/2023 н. р.» 01.06 Міжнародний день захисту дітей Флешмоб «Дітям потрібне мирне небо» (педагого-організатор) 05.06 Нарада при директору 1. Система роботи вчителів із журналами та особовими справами, випускними документами учнів 2. Аналіз результатів само оцінювання закладу Контроль за системою роботи класних керівників і вчителів із журналами та особовими справами РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
12.06 - 16.06 Наказ «Про підсумки методичної роботи у школі» Педрада 1.Про випуск учнів 9 класу. 2.Про підсумки методичної роботи за 2022/2023 н. р. 3.Підсумки виховної роботи. 4.Погодження Освітніх програм на 2023/2024 н. р. 5. Про виконання Освітніх програм у 2022/2023 н.р.
19.06- 23.06 Наказ «Про наслідки перевірки класних журналів 1 – 11 класів» Наказ «Про підсумки виховної роботи за ІІ семестр 2022/2023 н. р.» Наказ «Про стан роботи з обдарованими учнями» 6 Організація роботи вчителів з узагальнення та закріплення навчального матеріалу, що вивчався у 2022/2023 н. р. 7. Про виконання навчальних планів і навчальних програм із предметів інваріантної та варіативної складової навчального плану у 2022/2023 н. р.
26.06 - 30.06 Наказ “Про підсумки ДПА в 4, 9 та 11-х класах Наказ про заміну директора школи на час відпустки Урочисте вручення свідоцтв про повну загальну середню освіту 10. Про самооцінювання якості освітньої діяльності педагогічними працівниками закладу у 2022/2023 н. р. (анкетування вчителів) 11 Про функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладу у 2022/2023 н. р. 12. Про виконання програми розвитку закладу 13. Про виконання річного плану роботи закладу Звіт керівника закладу освіти Організація огляду класних кімнат

ЛИПЕНЬ

1 2 3 4 5 6
Підготовка закладу освіти до нового навчального року ВИЇЗНЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ УЧНІВ ЗАКЛАДУ освіти
Кiлькiсть переглядiв: 8276

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.