Затверджено

на засіданні педагогічної ради №1 від 31.08.2021

РІЧНИЙ ПЛАН

РОБОТИ

ХОДОСІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

І-ІІІ СТУПЕНІВ

НА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

СЕРПЕНЬ

Забезпечення реалізацій прав особистості на освіту. Удосконалення освітнього процесу. Профільне навчання. Організація виховного процесу Методична робота, робота з педагогічними кадрами Прозорість та інформаційна відкритість, координація внутрішнього контролю Охорона безпеки життєдіяльності та охорона праці Профорієнтаційна робота Організаційно-господарська та фінансова діяльність
1 2 3 4 5 6
16.08 - 20.08 Формування баз даних педагогічних працівників та здобувачів освіти Підготувати накази «Про розподіл педагогічного навантаження та додаткових годин» (заступник директора) Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес. Інформатизація діяльності бібліотеки. Скорегувати план проведення атестації педагогічних працівників Завдання методичної роботи на наступний рік (заступник директора ) Комплектація школи кадрами на новий навчальний рік (директор) Функціонування шкільного сайту. Приведення матеріально-технічного стану закладу у відповідність з потребами сучасної освіти (керівництво закладу) Підготовка спортивного залу, майданчиків та інвентарю до роботи в новому навчальному році (вчитель фізкультури )
23.08 - 31.08 1.Підготувати шкільну документацію а)класні журнали; журнали внутрішкільнього контролю; обліку пропущених і заміщених уроків (адміністрація) 2.Розробити єдиний режим роботи школи (адміністрація) 3.Скласти: розклад уроків, графік роботи гуртків, графік чергування вчителів по школі (заступник директора) 4.Погодження тарифікації педагогічних працівників. Скласти: 1.Плани роботи методоб’єднань (керівники М/О). 2.Календарно-тематичні плани вчителів (вчителі) Відзначення дня Державного прапора України Підготовка річного плану роботи на затвердження (директор) Святкування Дня Незалежності України До засідання педагогічної ради 31.08. 18.Про організацію інноваційної діяльності в закладі в 2021/2022 н.р. 19.Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. 20. Про виконання поставлених цілей і завдань Стратегії (Політики) та процедури забезпечення якості освіти закладу у 2020/2021 н. р.» 21. Про виконання Програми розвитку закладу за 2020/2021 н. р." 31.08.2021 Педрада. 1.Про підсумки роботи та завдання педагогічного колективу на 2021/2022 навчальний рік. 2.Затвердження плану роботи. 3. Затвердження діючих підручників в школі на 2021/2022 навчальний рік. 4. Про організацію освітнього процесу в 10, 11 класах закладу. 5. Про єдине місце фіксації проведення занять та оцінювання (не оцінювання) курсів за вибором та факультативних занять варіативної складової робочого навчального плану. 6. Про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій. 7. Про забезпечення функціонування закладу в умовах Нової української школи. 8. Про вибір модулів з фізичної культури та трудового навчання. 9. Про результати ЗНО 2021: успіхи проблеми, шляхи підвищення, якості знань. 10. Про затвердження кандидатур претендентів випускників 9 класу на отримання свідоцтв з відзнакою. 11. Про оцінювання навчальних досягнень учнів 1 - 4 класів НУШ. 12. Здійснення виховного процесу відповідно до діючих державних програм, інших нормативних актів, що обумовлюють виховну роботу в закладі. 13. Про затвердження щорічного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 14. Про затвердження структури 2021/2022 н. р. 15. Про затвердження переліку навчальних програм, які будуть використовуватись в освітньому процесі закладу. 16. Про режим ГПД. 17. Про порядок використання електронних версій підручників. . Перевірити готовність закладу до початку нового навчального року Складання розкладу на І семестр. Підготовка проектів наказів щодо організаційного початку нового навчального року Видати наказ «Про розподіл обов’язків між членами адміністрації та напрямки роботи в школі» (директор) Перевірити охоплення випускників 9 класу навчанням (заступник директора). Провести бесіди з учителями щодо змісту програм (адміністрація). Участь учителів у серпневій конференції Приведення матеріально-технічного стану закладу у відповідність з потребами сучасної освіти (керівництво закладу) Видача учням підручників, вчителям – програм та методичних посібників (бібліотекар) Забезпечити школу засобами прибирання та мийними засобами (завгосп).

ВЕРЕСЕНЬ

1 2 3 4 5 6
01.09 – 10.09 Складання статистичних звітів. Занести в алфавітну книгу необхідні дані про учнів Завести особові справи учнів, що прибули в школу Облік дітей-сиріт, напівсиріт, багатодітних сімей малозабезпечених (соціальний педагог) Контроль за відвідуванням учнями закладу (заступник директора) Працевлаштування випускників (заступник директора) Облік дітей і підлітків шкільного віку, що зареєстровані на території, закріпленій за закладом освіти Комплектування гуртків та факультативів (наказ) 1.09 ДЕНЬ ЗНАНЬ. СВЯТО ПЕРШОГО ДЗВОНИКА Підготовка до природоохоронної акції «Птах року 2022» 08.09 Міжнародний день грамотності 11.09 День фізичної культури і спорту (вчитель фізичної культури) Всеукраїнський олімпійський тиждень Підготовка до конкурсу фоторобіт «Неосяжна моя Україна» Провести класні учнівські збори: 1.Самоврядування в класі; 2.Бережливе ставлення до шкільного майна; 3.Взаємовідносини між учнями та вчителями. 4.Рекомендації щодо вибору президента школи та учнів учнівського самоврядування. Розроблення вчителями критеріїв оцінювання. Розробити заходи підготовки до атестації вчителів на навчальний рік. Поновлення перспективного плану підвищення кваліфікації вчителів. Методична оперативка (вивчення методичних рекомендацій щодо викладання навчальних дисциплін в новому навчальному році) 02.09. Нарада при директору 1. Дотримання санітарно-епідемічного режиму в закладі. 2. Про план заходів з реалізації основних положень Концепції «Нова українська школа у 2021/2022 н. р.» 3.Порядок ведення шкільної документації. 4. Погодження календарних планів роботи та планів виховної роботи. 5. Організація чергування вчителів по закладу освіти. Співбесіда з учителями, які атестуються. Надрукувати тематику проведення відкритих виховних годин для 5-11 кл. (заступник директора) Підготовка до проведення засідань методичних підструктур ( керівники МО ). Оприлюднення критеріїв, правил та процедур оцінювання навчальних досягнень учнів Перевірити комплектацію ГПД 1-2 класів (заступник директора) Охорона праці в школі (інформація вчителя трудового навчання, інформатики, хімії, біології, фізики, фізкультури. Видати накази: - Про розподіл педагогічного навантаження учителів; - Про призначення класних керівників, класоводів, керівників гуртків; - Про використання годин варіативної частини навчального плану; - Про організацію інноваційної діяльності в закладі в 2021/2022 н.р. Перевірити ведення журналів з техніки безпеки. Інструктаж учителів та учнів з питань охорони життя та техніки безпеки. Інструктаж обслуговуючого персоналу з техніки безпеки (завгосп) Проведення годин соціального педагога «Моя майбутня професія» (8 – 11 класи) Забезпечення класів і кабінетів необхідним інвентарем для прибирання (завгосп) Перевірка готовності закладу до опалювального сезону
1 2 3 4 5 6
13.09 - 17.09 Видати наказ про створення атестаційної комісії. Видати наказ про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку. Перегляд загальношкільних правил для учнів Облік дітей, схильних до правопорушень. Стан оформлення особових справ. Організація науково-дослідницької роботи учнів МАН. Вибори президента школи, членів учнівського самоврядування Участь у конкурсі фоторобіт «Неосяжна моя Україна» Тиждень морально-етичного виховання 13.09. Нарада при директору 1. Організація роботи гуртків 2.Організація роботи ГПД 3. Працевлаштування випускників 9 класу. 4. Про проведення Всеукраїнського заходу «Урок». 5. Про реалізацію заходів із запобігання та протидії булінгу. Ознайомлення педагогічного колективу з новинками методичної літератури, наказами, розпорядженнями (заступник директора) Засідання методичних об’єднань. Організація освітнього простору для учнів 1 класу Перевірка ведення шкільної документації: журнали, календарні плани, особові справи, плани роботи гуртків та факультативів (заступник директора). Оформлення інформаційного куточка з профорієнтації (Власенко О. М.) Перевірка готовності закладу до опалювального сезону
20.09 - 24.09 Скласти графік відкритих уроків та відкритих виховних заходів (заступник директора) Видати наказ «Про організацію роботи з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах» Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу (класні керівники) Виставка-конкурс дитячого малюнка «Булінг очима дітей» 21.09 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МИРУ (Сагач Н. В., 5 клас) Підготовка до Дня вчителя 20.09. Нарада при директору 1. Про проходження медогляду учнями та встановлення груп здоров′я. 2. Працевлаштування випускників 11 класу. 3. Забезпечення учнів підручниками. Контролювати: відвідування учнями школи; Відвідування уроків біології (6 – 11 класи) (до наказу) Проведення батьківських зборів (голова ради) Видати накази: - Про заходи із забезпечення протипожежної безпеки та запобігання нещасним випадкам; Робота по благоустрою території
27.09 – 01 .10 Контроль за підготовкою до шкільних олімпіад 29 вересня Дні пам’яті жертв Бабиного яру (інформаційні години, вчителі історії) 30.09. Всеукраїнський день бібліотек Акція «Подаруй бібліотеці книгу» 01.10 СВЯТО “УЧИТЕЛЮ ВКЛОНІМОСЯ ДОЗЕМНО” Підготовка до проведення педагогічної ради: 1. Педагогічне спілкування як ефективний засіб впливу на особистість. Проблеми, знахідки, пошуки. 2. Діяльність педагогічного колективу із забезпечення умов для самореалізації особистості через позакласну та гурткову роботу 3. Дотримання всіма учасниками освітнього процесу академічної доброчесності в навчанні та оцінюванні здобувачів освіти. 27.09 Нарада при директору 1.Підготовка школи до опалювального сезону. 2. Організація роботи з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу. 3. Про відзначення Всеукраїнського дня бібліотек. 4. Про Закон України «Про повну загальну середню освіту» у частині педагогічна автономія вчителя. Відвідування уроків біології (6 – 11 класи) (до наказу) Робота по благоустрою території

ЖОВТЕНЬ

1 2 3 4 5 6
04.10 - 08.10 Контроль за підготовкою до шкільних олімпіад Підготовка до Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україна» Змагання з футболу Конкурс «Дивослово» 04.10 Нарада при директору 1. Підготовка і проведення інвентаризації шкільного майна. 2.Атестація педагогічних кадрів у 2021/2022 навчальному році. 3.Шкільні предметні олімпіади, їх роль у розвитку особистості учня. Інструктивна методична нарада для вчителів, які атестуються (заступник) Збір заяв на атестацію Засідання методичної ради Відвідування уроків біології (6 – 11 класи) (до наказу) Відвідування сімей учнів, які пропускають без поважних причин уроки. Профілактична робота із запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів закладу. Визначення з відділом освіти розмірів асигнувань, позабюджетних надходжень
11.10-15.10 Наказ про створення інвентаризаційної комісії. Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються. Підготовка до Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україна» Години соціального педагога 13.10. День українського козацтва. День Захисника України (класоводи, класні керівники, вчитель фізичної культури) 11.10. Нарада при директору 1. Захист прав дітей з малозабезпечених сімей. 2.Робота класних керівників, соціального педагога по профілактиці тютюнопаління та правопорушень. 3. Виконання правил внутрішнього розпорядку школи. 4. Робота учнівського самоврядування. Тематичний контроль. Шкільні предметні олімпіади. Відвідування уроків біології (6 – 11 класи) (до наказу) Наказ: - Про проведення інвентаризації; Готовність закладу до опалювального сезону.
1 2 3 4 5 6
18.10-22.10 Видати наказ про чергову атестацію педагогічних працівників. (директор школи) Складання плану роботи на осінні канікули (заступник директора Районний етап конкурсу фотоаматорів «Моя Україно» Свято “ЩЕДРІ ДАРИ ОСЕНІ” (Сіренко О.Ф., 2-Б, Бондаренко Т. Б., 2-А) Шкільні предметні олімпіади. Затвердити графік проведення атестації учителів. Відвідування уроків біології (6 – 11 класи) (до наказу) Організація психолого-педагогічних спостережень за школярами щодо визначення професійних нахилів. (Власенко О. М.) Трудовий десант на території школи, операція “Листя”
25.10-29.10 Наказ про підсумки проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнський учнівських олімпіад Шкільний конкурс з укр.мови ім. П. Яцика (3-11 класи) Підготовка до виставки-конкурсу «Чарівна палітра» Педагогічна рада 26.10: 1. Педагогічне спілкування як ефективний засіб впливу на особистість. Проблеми, знахідки, пошуки. 2. Діяльність педагогічного колективу із забезпечення умов для самореалізації особистості через позакласну та гурткову роботу 3. Дотримання всіма учасниками освітнього процесу академічної доброчесності в навчанні та оцінюванні здобувачів освіти. 25.10 Нарада при директору 1. Про участь у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін 2. Гурткова робота та її роль у попередженні правопорушень 3. Про проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 4. Про проведення місячника здорового способу життя. Стан ведення класних журналів. Перевірка виконання навчальних планів, програм Перевірка ведення щоденників учнями Перевірити організацію та проведення роботи з обдарованими дітьми Стан викладання біології в 2- 11 класах (наказ)

ЛИСТОПАД

1 2 3 4 5 6
01.11 - 05.11 Робота з нормативними документами. Перегляд написання наказів по школі (директор, заступник директора) Місячник здорового способу життя Аналіз виконання планів виховної роботи в 5-11 класах за вересень-жовтень (заступник директора) Підготовка учнів до ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін (вчителі). Створення методичного комплексу з профорієнтаційного самовизначення учнів (Власенко О. М.)
08.11 - 12.11 Робота з нормативними документами. Перегляд написання наказів по школі (директор, заступник директора) 09.11 ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ (Попрійчук Н.П., 8 клас) Тиждень здорового способу життя (відп. соціальний педагог Власенко О.М.) Адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі. Участь у районній Конференції учнів-членів МАН та кандидатів у члени МАН Змагання з настільного тенісу (вчитель фізичної культури) 08.11. Нарада при директору 1. Виконання режиму роботи ГПД. 2.Санітарно-гігієнічний режим в школі. 3.Профілактика інфекційних захворювань 4. Про стан дитячого читання. 5. Про моніторинг шкільного веб-сайту. Відвідування уроків учителів, які атестуються. Відвідування уроків образотворчого мистецтва (1 – 7 класи) (до наказу) Перевірка ведення учнівських зошитів (1-4 класи) Підготовка до поточного ремонту будівлі та приміщень закладу
1 2 3 4 5 6
15.11.-19.11 Робота атестаційної комісії. Участь у конкурсі з української мови ім.П.Яцика (вчителі української мови) Участь в мовно- літературному конкурсі імені Тараса Шевченка (вчителі української мови) Конкурс малюнка «Право очима дітей» Конкурс «В об’єктиві натураліста» Фотоконкурс «Моя країна – Україна» (інформаційні години, вчителі історії) 19.11 ДЕНЬ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ (вчителі історії, класні керівники) Адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі” (до наказу, адміністрація школи) Стан відвідування учнями школи (до наради при директору) Участь учнів школи в районних предметних олімпіадах. Відвідування уроків правознавства та громадянської освіти (9, 10 класи) (до наказу) Перевірка ведення учнівських зошитів ( 5-11 класи) Проведення виховних годин, тренінгів з профорієнтації, екскурсій на підприємства (Власенко О. М., класні керівники) Трудовий десант на території школи
22.11 - 30.11 Стан роботи у школі з охорони дитинства 27.11. День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій. Всеукраїнська акція «Засвіти свічку» (інформаційні години, вчителі історії) Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» (соціальний педагог) 22.11 Нарада при директору 1. Робота класних керівників по виконанню планів виховної роботи. 2. Про заходи щодо посилення національно-патріотичного виховання учнів 3. Про роботу з обдарованими учнями. Підготовка до засідання методичних підструктур. Методоб’єднання вчителів початкових класів Адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі. (до наказу) Перевірка роботи гуртків, факультативів, курсів за вибором. Відвідування уроків образотворчого мистецтва (1 – 7 класи) (до наказу) Профілактика безпеки життя та здоров’я учнів (бесіди, класні керівники) Контроль за журналами інструктажів учнів у кабінетах, майстерні, спортивному залі

ГРУДЕНЬ

1 2 3 4 5 6
01.12 – 10.12 Оглядовий контроль за веденням щоденників у 5-9 класах 06.12 День Збройних Сил України (Спортивні змагання, вчитель фізичної культури) Підготовка до конкурсів: «Новорічна композиція», «Український сувенір», «Збережи ялинку», «Космічні фантазії» Всеукраїнський тиждень права (вчитель правознавства) Методичний тиждень: уроки вчителів, що атестуються. Курсова перепідготовка учителів Відвідування уроків образотворчого мистецтва (1 – 7 класи) (до наказу) Адаптація учнів 1 класу до навчання у школі І ступеня (до наради при директору) Перевірка ведення учнівських зошитів для контрольних робіт (3-11 класи) Інвентаризація
13.12 - 17.12 Перевірка виконання навчальних планів і програм за І семестр Наказ «Про стан роботи у школі з попередження правопорушень» Акція «Збережи підручник» (завідуюча бібліотекою) Підготовка до конкурсів: «Новорічна композиція», «Український сувенір», «Збережи ялинку», «Космічні фантазії» 13.12 АНДРІЇВСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ (Притис Ю.В., 9 кл.) Відвідування уроків учителів, які атестуються. Відвідування уроків образотворчого мистецтва (1 – 7 класи) (до наказу) Проведення профорієнтаційних зустрічей із залученням працівників районної служби занятості, представників ПТНЗ, ВНЗ (Попрійчук Н. П.. Власенко О.М.) Складання проектно-кошторисної документації для проведення ремонтних робіт
1 2 3 4 5 6
20.12 - 24.12 Контроль за шкільною формою. (адміністрація ) Наказ «Про охорону здоров’я і життя учнів під час проведення новорічних та різдвяних свят та зимових канікул у 2021/2021 н. р.» 20.12 Свято Миколая Чудотворця Підготовка до свята Нового року. Всеукраїнські акції «Український сувенір», «Годівничка», «Збережи ялинку», «Космічні фантазії» Конкурс-захист робіт учнів членів МАН ІІ етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об′єднаймося ж, брати мої» 13.12 Нарада при директору 1. Стан роботи з атестації педагогічних кадрів. 2. Аналіз відвідування учнями школи. 3. Адаптація учнів 5 класу до навчання. 4. Робота шкільної бібліотеки. 5. Адаптація учнів 10 класу. 6. Адаптація учнів 4 класу. Засідання методичних об’єднань Наказ «Адаптація учнів 5 класу до навчання». Відвідування уроків образотворчого мистецтва (1 – 7 класи) (до наказу) Складання плану роботи на зимові канікули (заступник директора, класні керівники) Перевірка ведення учнівських зошитів (наказ) Перевірка ведення учнівських щоденників (наказ) Профілактика захворювань на ГРВІ Перегляд «Програми розвитку закладу освіти на 2021/2022 н. р.»
27.12-31.12 Наказ “Про виконання навчальних програм та практичної частини програми” Наказ “Про стан виховної роботи в школі за І семестр». Наказ “Про результати перевірки ведення шкільної документації” Наказ «Про виконання інструкції з ведення ділової документації» Шкільний поетичний конкурс «Зерна доброти» СВЯТО “КАЗКОВИЙ НОВИЙ РІК” (педагог-організатор) Всеукраїнські акції «Український сувенір», «Збережи ялинку», «Космічні фантазії» 27.12. Нарада при директору 1. Аналіз виконання річного плану роботи школи за І семестр. 2. Виконання навчальних програм та практичної частини програми. 3. Про стан організації роботи зі зверненнями громадян. 5. Адаптація учнів 1 класу до навчання. 6. Аналіз руху учнів в закладі освіти. 7. Аналіз виконання освітніх програм закладу. Педрада № 28.12 1. Про підсумки освітньої роботи за І семестр. 2. Реалізація заходів на виконання Концепції «Нова українська школа» у І семестрі 2021/2022 навчальному році 3. Адаптація учнів 1 класу до навчання в закладі. 4. Використання педагогами формувального оцінювання. (1-4 класи). 5. Моніторинг рівня навчальних досягнень здобувачів освіти з навчальних предметів за результатами І семестру 2021/2022 н. р. Наказ «Адаптація учнів 1 класу до навчання». Відвідування учнями школи (довідки, класоводи) Стан ведення класних журналів. (заступник директора, наказ) Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з образотворчого мистецтва (1-7 класи) (наказ) Стан виконання практичної частини програми. (до наказу). Перевірка стану протипожежної безпеки у школі. (Завгосп) Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму у школі.

СІЧЕНЬ

1 2 3 4 5 6
03.01 - 06.01 Внесення змін до розкладу уроків на ІІ семестр (заступник директора). Погодження календарних планів роботи на ІІ семестр Організація та проведення зимових канікул (за окремим планом роботи) Робота методичних об’єднань. Корегування плану роботи школи на ІІ семестр. Затвердження календарних планів роботи та виховних планів роботи. Стан дотримання температурного режиму Забезпечення санітарно-гігієнічного режиму в приміщеннях закладу
10.01 - 14.01 Наказ «Про організацію харчування учнів 1 – 4 класів та соціально незахищених дітей у ІІ семестрі» Організація та проведення зимових канікул (за окремим планом роботи) 10.01. Нарада при директору 1. Підсумки ІІ етапу предметних олімпіад. 2.Дотримання санітарно-гігієнічного режиму в школі 3. Про відзначення Дня соборності і свободи України 4. Аналіз стану ведення шкільної документації (плани, класні журнали). Анкетування учнів по профорієнтації (класні керівники 9,11 класів)
17.01 - 21.01 Наказ «Про підсумки ІІ етапу предметних олімпіад» Тиждень національно- патріотичного виховання Підготовка до участі школярів у конкурсі “Скарби рідного краю». ДЕНЬ ЄДНОСТІ ТА СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ (Понзель Ю. М., 6 клас) СВЯТО “ЗИМОВИЙ КАЛЕЙДОСКОП” (Сіренко О.Ф. 3-А, Багдасарян Г.С. 3-Б) Відвідування уроків вчителів, які атестуються . Відвідування уроків математики до написання наказу (5 – 11 класи). Аналіз збереження матеріально-технічної бази школи
2401 - 31.01 Облік дітей 6-річного віку, уточнення списку дітей, які підуть до 1 класу Участь учнів школи у природоохоронній акції “Допоможи птахам взимку” 28.01. День пам’яті героїв Крут (вчителі історії) 24.01 Нарада при директору 1.Робота шкільної бібліотеки по профорієнтаційному вихованню учнів. 2. Про підготовку проєкту плану роботи закладу. 3. Про заходи з посилення безпеки життєдіяльності. Відвідування уроків математики до написання наказу (5 – 11 класи). Проведення виховних годин, тренінгів з профорієнтації, екскурсій на підприємства (соціальний педагог, класні керівники) Огляд класних приміщень

ЛЮТИЙ

1 2 3 4 5 6
01.02 - 04.02 Аналіз відвідування учнями школи. День безпечного Інтернету (вчитель інформатики Власенко О. М.) Конкурс вокального мистецтва «Солов’їна пісня» Свято «Зерна доброти» 31.01 Нарада при директору 1.Про проведення свята рідної мови у школі. 2. Стан виконання плану виховної роботи в школі. 3. Організація повторення навчального матеріалу Проведення індивідуальних консультацій для педагогічних працівників (заступник директора) М/О вчителів гуманітарного циклу. Підготовка до проведення педради Відвідування уроків математики до написання наказу (5 – 11 класи). Атестація педагогічних кадрів Бесіди класних керівників та класоводів про безпеку життєдіяльності учнів
07.02 - 11.02 Засідання творчої групи по розробці плану роботи школи на новий навчальний рік. Конкурс фоторобіт «Єдина країна» “ВИПУСКНИКІВ ДО СЕБЕ РІДНА ШКОЛА КЛИЧЕ” (Вечір зустрічі випускників) (педагог-організатор) Педрада. 13.02 1.Робота педагогічного колективу з реалізації концепції національного виховання та його діяльність щодо здійснення соціального захисту та зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу. 2. Виконання рішень попередньої педагогічної ради 3. Вибір предмету для складання ДПА в 9 класі. 4. Формування у здобувачів освіти потреб і навичок самоосвітньої роботи. (на основі анкетування учнів) Контроль за роботою учнівського самоврядування (адміністрація). Відвідування уроків математики до написання наказу (5 – 11 класи). Тиждень профорієнтації Проведення профілактичних ремонтів
1 2 3 4 5 6
14.02 - 18.02 Контроль ведення документації методоб′єднань. Контроль за організацією повторення програмового матеріалу. ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА (Понзель Ю.М., 11клас) 18.02. День Героїв Небесної Сотні (інформаційні години, класні керівники, вчителі історії) 22.02. Міжнародний день рідної мови. СВЯТО “МОВНЕ НАМИСТО” (вчитель української мови та літератури Фастовець О.М.) Засідання методичної ради. Відвідування уроків математики до написання наказу (5 – 11 класи).
21.02 - 28.02 Наказ «Про проведення Шевченківських днів в закладі освіти» Контроль відвідування уроків учнями Участь у роботі шкільної атестаційної комісії Тиждень превентивного виховання (соціальний педагог) Всеукраїнська акція «День зустрічі птахів» 21.02. Нарада при директору 1. Підготовка до проведення зовнішнього оцінювання. 2 Про організацію та проведення Шевченківських днів. 3. Про проведення Тижня безпеки життєдіяльності та безпеки руху в закладі освіти. 4. Про захист учнів від негативних інформаційних впливів. 5. Про порядок вибору підручників для учнів закладу. 6. Про дотримання мовного законодавства в освітньому процесі. 28.03. Нарада при директору 1. Стан ведення класних журналів у випускних класах 2. Про підготовку та проведення Дня ЦО в школі 3. Про проведення заходів з двомісячника благоустрою території школи. Оглядовий контроль: виконання планів виховної роботи (заступник директора). Поточний контроль “Ведення шкільної документації.” Оглядовий контроль: стан ведення зошитів з української мови та математики учнями 5-11 класів. Наказ про стан викладання математики (5 – 11 класи )

БЕРЕЗЕНЬ

1 2 3 4 5 6
01.03 - 04.03 Оформлення атестаційних матеріалів (заступник директора) СВЯТО “ВЕСНЯНЕ ДИВО” (педагог-організатор) Засідання атестаційної комісії. Використання варіативної частини навчального плану (до наказу). Всесвітній день цивільної оборони (Фастовець О. М.) Підготовка до ремонту школи.
07.03 - 11.03 Складання плану роботи на весняні канікули (класні керівники, організатор) Організація повторення навчального матеріалу Підготовка документації для проведення ДПА Шевченківські дні (вчителі української мови та літератури) Літературний конкурс «Вірю в майбутнє твоє Україно» Інструктивно-настановче заняття з учителями предметниками «Ознайомлення з особливостями проведення ДПА в 2022 р.» (директор школи) Використання варіативної частини навчального плану (до наказу). Тиждень безпеки життєдіяльності та безпеки руху (відповідальна Кравченко Н.О.)
1 2 3 4 5 6
14.03 - 18.03 Наказ «Про склад шкільних атестаційних комісій для проведення ДПА» Тиждень дитячого читання Виставка-конкурс народних ремесел «Скарби рідного краю» «Великоднє диво» СВЯТО “ВЕСНЯНИЙ ПЕРЕДЗВІН” (Гавриленко Л.В., 4 клас) Підготовка до проведення засідань методичних об’єднань учителів школи. Підготовка до проведення засідання педагогічної ради 14.03. Нарада при директору 1. Про організоване завершення 2021/2022 н. р. та особливості проведення ДПА у закладі. 2. Підсумки атестації педагогічних кадрів. 3. Про відвідування учнями школи. 4. Про роботу з дітьми-сиротами та дітьми, позбавлених батьківського піклування. 5. Про відвідування учнями школи. 6. Про прийом дітей до 1 класу 2021/2022 н. р. 7. Моніторинг веб-сайту закладу. Загальношкільний контроль з питань до державної підсумкової атестації (заступник директора). Контроль за відвідуванням учнями занять. Використання варіативної частини навчального плану (до наказу). Визначення учителів, які працюватимуть у 5 класі з метою ознайомлення їх із особливостями роботи у цьому класі. Проведення виховних годин, тренінгів з профорієнтації, екскурсій на підприємства (Соціальний педагог, класні керівники) Робота з впорядкування пришкільної території
21.03 - 31.03 .03 Наказ “Про затвердження графіка відпусток учителів та інших працівників школи” Наказ «Про підсумки проведення атестації пед. працівників» Проведення заходів згідно з планом роботи на канікули (за окремим планом) Міжнародний день театру Екскурсії до театрів м. Києва (відп. класні керівники) Підготовка до проведення педагогічної ради Підготовка атестаційних листів учителів, що атестуються. Ознайомлення учителів з атестаційними листами. Стан ведення класних журналів 9,11 класів. Підготовка до ДПА Використання варіативної частини навчального плану (до наказу). Підсумки засідання атестаційної комісії Проведення майстер- класів профорієнтаційного спрямування Анкетування учнів 9 класу щодо професійних інтересів та намірів (Притис Ю. В.) Робота з впорядкування пришкільної території

КВІТЕНЬ

1 2 3 4 5 6
01.04 - 08.04 Наказ «Про підготовку та проведення дня ЦО в навчальному закладі» Рейд «Збережи підручник» Акція «Врятуй зелені насадження» 04.04 Нарада при директору 1. Участь учнів школи у зовнішньому оцінюванні 2. Про відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги на нацизмом у Європі. 3. Про розгляд рекомендацій щодо плану роботи закладу на 2021/2022 н. р. 4. Робота учнівського самоврядування 5. Про профорієнтаційну роботу. Хід підготовки до ДПА у 4, 9, 11 класах. Використання варіативної частини навчального плану (до наказу). Анкетування учнів 11 класу щодо професійних інтересів та намірів (Соціальний педагог) Робота по благоустрою шкільної території
11.04 - 15.04 Наказ «Про призначення відповідальних за оформлення документів про освіту випускників 9, 11 класів» Наказ «Про призначення комісії з перевірки правильності виставлення підсумкових оцінок у додатки до документів про освіту» Виставка-конкурс «Скарби рідного краю» Акція «За чисте довкілля» Виставка-конкурс писанок «Великоднє диво» Педрада 15.04. 1. Сучасний урок в контексті компетентнісного підходу. 2. Погодження матеріалів для складання ДПА в 4 та 9 класах. 3. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх 4.Про виконання рішень педради. 5. Формування підприємливості, соціальної і громадянської компетентності засобами уроків географії. 6. Реалізація 4 наскрізних ліній на уроках англійської мови як засіб формування комунікативної компетентності школярів, формування суспільних цінностей. Ознайомлення учнів з основними положеннями інструкції про ДПА. Використання варіативної частини навчального плану (до наказу). Участь учнів 9 – 11 у «Ярмарку професій» (Соціальний педагог) Робота по благоустрою шкільної території
1 2 3 4 5 6
18.04 - 22.04 Підготовка матеріалів до комплектації на 2022/ 2023 н. р. Засідання творчої групи по підготовці проекту річного плану роботи Міжнародний день пам’ятників та історичних місць (екскурсії до музеїв м. Києва, відп. класні керівники) Змагання «Старти надій» Перевірка готовності матеріалів для ДПА. Використання варіативної частини навчального плану (до наказу). Профілактична робота із запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів (класні керівники) Робота по благоустрою шкільної території
25.04 - 29.04 Наказ «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів навчального закладу під час навчальних екскурсій, ДПА, навчальної практики та канікул у літній період 2022 року» Міжнародний день Землі СВЯТО «ЗЕМЛЯ – НАШ ДІМ» (Сіренко А. В., 7 клас) День довкілля Тиждень екологічного виховання 26.04. День Чорнобильської трагедії (інформаційні години, класні керівники ) Акції «Чиста планета», «Первоцвіти» Засідання методичної ради. Проведення засідань методичних об’єднань (згідно окремого графіку) Підсумковий контроль: “Участь учнів в олімпіадах, конкурсах”. Наказ про використання варіативної частини навчального плану. Проведення профорієнтаційних виховних годин (соціальний педагог) Проведення заходів з благоустрою території закладу

ТРАВЕНЬ

1 2 3 4 5 6
02.05 - 06.05 Комплектація педагогічних кадрів. Тиждень патріотичного виховання, проведення тематичних виховних годин 06.05 ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ (Кондратюк Г. П., 10 клас) 09.05 Урочистий мітинг, присвячений 9 травня День матері Контроль за роботою методичних підструктур. Контроль за якістю проведення лабораторних і практичних робіт (заступник директора) Перевірка виконання планів виховної роботи класних керівників Проведення виховних годин, тренінгів з профорієнтації, екскурсій на підприємства (класні керівники) Проведення заходів з благоустрою території закладу освіти .
10.05 - 13.05 Комплектація педагогічних кадрів. 13.05. День пам'яті жертв політичних репресій (вчителі історії, класні керівники) 13.05. Нарада при директору 1. Про організоване закінчення 2021/2022 навчального року. 2. Стан ведення класних журналів у випускних класах. 3. Про роботу гуртків, курсів за вибором. Проведення ДПА в 4 класі. Проведення майстер- класів профорієнтаційного спрямування Проведення заходів з благоустрою території закладу освіти
16.05 - 20.05 Комплектація педагогічних кадрів. 18.05. День боротьби кримськотатарського народу (вчителі історії, класні керівники) 16.05. ДЕНЬ ВИШИВАНКИ (педагог-організатор) Проведення тижня родинного виховання (1-7 класи ) СВЯТО «ПРОЩАВАЙ, НАШ ПЕРШИЙ КЛАС» (Хлевнушко Н. С., 1-А, Багдасарян Г.С., 1-Б) Виконання планів проведення засідань методичних об’єднань. Проведення ДПА в 4 класі. Підбиття підсумків роботи вчителів над індивідуальними методичними темами. Аналіз підсумків роботи шкільних МО, звіти голів МО. Підготовка до ремонту шкільного комплексу
1 2 3 4 5 6
23.05 - 31.05 Наказ «Про стан організації та забезпечення результативності роботи з попередження дитячої злочинності та правопорушень у навчальному закладі» 27.05 СВЯТО ОСТАННЬОГО ДЗВОНИКА 23.05. Педрада 1.Про закінчення учнями 1-8, 10 класів 2021/2022 навчального року і переведення до наступних класів. 2.Про нагородження учнів 1 – 8, 10 класів Похвальним листом “За високі досягнення в навчанні” 3. Результативність роботи з обдарованими учнями. 4.Реалізація заходів на виконання Концепції «Нова українська школа» у 2021/2022 н.р. 5. Звіт соціального педагога про роботу в закладі протягом 2021/2022 н.р. 6. Моніторинг рівня навчальних досягнень здобувачів освіти з навчальних предметів за результатами ІІ семестру 2021/2022 н.р. 7. Про виконання річного плану підвищення кваліфікації вчителів у 2021/2022 н.р. 8. Про врахування результатів навчання учнів з музики, фізичної культури у позашкільних закладах 2021/2022 н.р. 24.05. Нарада при директору 1.Підсумки курсової перепідготовки вчителів. 2. Виконання освітніх програм закладу Ефективність використання варіативної частини робочого навчального плану, робота факультативів, гуртків, курсів за вибором (наказ) Контроль за оформленням документів про повну загальну середню освіту Про попередження дитячого травматизму під час проведення ДПА, літніх канікул та оздоровчої кампанії 2022 року. Підготовка до ремонту шкільного комплексу

ЧЕРВЕНЬ

1 2 3 4 5 6
01.06 - 03.06 Наказ «Про стан виконання теоретичної та практичної частини предметів інваріантної складової в 1 – 11 класах за 2021/2021 н. р.» Міжнародний день захисту дітей Контроль за системою роботи класних керівників і вчителів із журналами та особовими справами РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
06.06 - 10.06 Наказ «Про підсумки методичної роботи у школі» Педрада 1.Про випуск учнів 9 класу. 2.Результативність роботи з обдарованими учнями. 3.Про підсумки методичної роботи за 2021/2022 н. р. 4.Підсумки виховної роботи. 5.Погодження Освітніх програм на 2021/2022 н. р. 6. Про підсумки інноваційної діяльності в закладі за 2021/2022 н.р.
13.06- 17.06 Наказ «Про наслідки перевірки класних журналів 1 – 11 класів» Наказ «Про підсумки виховної роботи за ІІ семестр 2018/2019 н. р.» Наказ «Про стан роботи з обдарованими учнями» Урочисте вручення свідоцтв про базову загальну середню освіту 7. Про виконання Освітніх програм у 2021/2022 н.р. 8 Організація роботи вчителів з узагальнення та закріплення навчального матеріалу, що вивчався у 2021/2022 н. р. 9. Про виконання навчальних планів і навчальних програм із предметів інваріантної та варіативної складової навчального плану у 2021/2022 н. р.
20.06 - 30.06 Наказ “Про підсумки ДПА в 4, 9 та 11-х класах Наказ про заміну директора школи на час відпустки Урочисте вручення свідоцтв про повну загальну середню освіту 10. Про самооцінювання якості освітньої діяльності педагогічними працівниками закладу у 2021/2022 н. р. (анкетування вчителів) 11 Про функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладу у 2021/2022 н. р. Звіт керівника закладу освіти Організація огляду класних кімнат

ЛИПЕНЬ

1 2 3 4 5 6
Підготовка закладу освіти до нового навчального року ВИЇЗНЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ УЧНІВ ЗАКЛАДУ освіти
Кiлькiсть переглядiв: 6593

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.