Затверджено

на засіданні педагогічної ради №1 від 30.08.2019

РІЧНИЙ ПЛАН

РОБОТИ

ХОДОСІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

І-ІІІ СТУПЕНІВ

НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

СЕРПЕНЬ

Забезпечення реалізацій прав особистості на освіту. Удосконалення освітнього процесу. Профільне навчання. Організація виховного процесу Методична робота, робота з педагогічними кадрами Прозорість та інформаційна відкритість, координація внутрішнього контролю Охорона безпеки життєдіяльності та охорона праці Профорієнтаційна робота Організаційно-господарська та фінансова діяльність
1 2 3 4 5 6
12.08-16.08 Уточнити і поновити списки дітей і підлітків шкільного віку (директор школи) Підготувати накази “Про розподіл педагогічного навантаження та додаткових годин (заступник директора) Скорегувати план проведення атестації педагогічних працівників Завдання методичної роботи на наступний рік (заступник директора ) Комплектація школи кадрами на новий навчальний рік (директор) Підготовка спортивного залу, майданчиків та інвентарю до роботи в новому навчальному році (вчитель фізкультури )
19.08 - 30.08 1.Підготувати шкільну документацію а)класні журнали; журнали внутрішкільнього контролю; обліку пропущених і заміщених уроків (адміністрація) 2.Розробити єдиний режим роботи школи (адміністрація) 3.Скласти: розклад уроків, графік роботи гуртків, графік чергування вчителів по школі (заступник директора) 4.Погодження тарифікації педагогічних працівників. Скласти: 1.Плани роботи методоб’єднань (керівники М/О). 2.Календарно-тематичні плани вчителів (вчителі) Відзначення дня Державного прапора України Підготовка річного плану на затвердження (директор) Святкування Дня незалежності України 30.08.2019 Педрада. 1.Про підсумки роботи та завдання педагогічного колективу на 2019/2020 навчальний рік. 2.Затвердження плану роботи. 3. Затвердження діючих підручників в школі на 2019/2020 навчальний рік. 4. Про організацію освітнього процесу в 10, 11 класах закладу. 5. Про єдине місце фіксації проведення занять та оцінювання (не оцінювання) курсів за вибором та факультативних занять варіативної складової робочого навчального плану. 6. Про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій. 7. Про забезпечення функціонування закладу в умовах Нової української школи. 8. Про вибір модулів з фізичної культури та трудового навчання. 9. Про результати ЗНО 2019: успіхи проблеми, шляхи підвищення, якості знань. 10. Про затвердження кандидатур претендентів випускників 9 класу на отримання свідоцтв з відзнакою. 11. Про оцінювання навчальних досягнень учнів 1 та 2 класу. 12. Про затвердження плану виховної роботи на 2019/2020 н. р. 13. Про затвердження щорічного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 14. Про затвердження структури 2019/2020 н. р. 15. Про затвердження переліку навчальних програм, які будуть використовуватись в освітньому процесі закладу. Перевірити готовність школи до початку нового навчального року Складання розкладу на І семестр. Підготовка проектів наказів щодо організаційного початку нового навчального року Видати наказ “Про розподіл обов’язків між членами адміністрації та напрямки роботи в школі” (директор) Перевірити охоплення випускників 9 класів навчанням (заступник директора). Провести бесіди з учителями щодо змісту програм (адміністрація). Участь учителів у серпневій конференції Видача учням підручників, вчителям – програм та методичних посібників (бібліотекар) Забезпечити школу засобами прибирання та мийними засобами (завгосп).

ВЕРЕСЕНЬ

1 2 3 4 5 6
02.09 – 06.09 Складання статистичних звітів. Занести в алфавітну книгу необхідні дані про учнів Завести особові справи учнів, що прибули в школу Облік дітей-сиріт, напівсиріт, багатодітних сімей малозабезпечених (соціальний педагог) Контроль за відвідуванням учнями закладу (заступник директора) Працевлаштування випускників (заступник директора) Облік дітей і підлітків шкільного віку, що зареєстровані на території, закріпленій за закладом освіти Комплектування гуртків та факультативів (наказ) 2.09 День знань Свято Першого дзвоника Підготовка до природоохоронної акції «Птах року 2020» 06.09. Міжнародний день грамотності 06.09. День фізичної культури і спорту (Пешкін Д. В.) Всеукраїнський олімпійський тиждень Підготовка до конкурсу фоторобіт «Неосяжна моя Україна» Провести класні учнівські збори: 1.Самоврядування в класі; 2.Бережливе ставлення до шкільного майна; 3.Взаємовідносини між учнями та вчителями. 4.Рекомендації щодо вибору президента школи та учнів учнівського самоврядування. Розробити заходи підготовки до атестації вчителів на навчальний рік. Поновлення перспективного плану підвищення кваліфікації вчителів. Методична оперативка (вивчення методичних рекомендацій щодо викладання навчальних дисциплін в новому навчальному році) 02.09. Нарада при директору 1. Контроль за відвідуванням школи учнями. 2. Про план заходів з реалізації основних положень Концепції «Нова українська школа у 2019/2020 н. р.» 3.Порядок ведення шкільної документації. 4. Погодження календарних планів роботи та планів виховної роботи. 5. Організація чергування вчителів по закладу освіти. Співбесіда з учителями, які атестуються. Надрукувати тематику проведення відкритих виховних годин для 5-11 кл. (заступник директора) Підготовка до проведення засідань методичних підструктур ( керівники МО ). Перевірити комплектацію ГПД 1-2 класів (заступник директора) Охорона праці в школі (інформація вчителя трудового навчання, інформатики, хімії, біології, фізики, фізкультури. Видати накази: - Про розподіл педагогічного навантаження учителів; - Про призначення класних керівників, класоводів, керівників гуртків; - Про використання годин варіативної частини навчального плану; Перевірити ведення журналів з техніки безпеки. Інструктаж учителів та учнів з питань охорони життя та техніки безпеки. Інструктаж обслуговуючого персоналу з техніки безпеки (завгосп) Проведення годин соціального педагога «Моя майбутня професія» (8 – 11 класи) Забезпечення класів і кабінетів необхідним інвентарем для прибирання (завгосп) Перевірка готовності закладу до опалювального сезону
1 2 3 4 5 6
09.09 - 13.09 Видати наказ про створення атестаційної комісії. Облік дітей, схильних до правопорушень. Стан оформлення особових справ. Організація науково-дослідницької роботи учнів МАН. Вибори президента школи, членів учнівського самоврядування Участь конкурсі фоторобіт «Неосяжна моя Україна» Тиждень морально-етичного виховання 250 років від дня народження І.П. Котляревського 09.09. Нарада при директору 1. Організація роботи гуртків 2.Організація роботи ГПД 3. Працевлаштування випускників 9 класу. 4. Про проведення Всеукраїнського заходу «Урок». Ознайомлення педагогічного колективу з новинками методичної літератури, наказами, розпорядженнями (заступник директора) Засідання методичних об’єднань. Організація освітнього простору для учнів 1 класу Перевірка ведення шкільної документації: журнали, календарні плани, особові справи, плани роботи гуртків та факультативів (заступник директора) Оформлення інформаційного куточка з профорієнтації (Власенко О. М.) Перевірка готовності закладу до опалювального сезону
16.09 - 20.09 Скласти графік відкритих уроків та відкритих виховних заходів (заступник директора) Видати наказ «Про організацію роботи з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах» Акція «Подаруй бібліотеці книгу» Виставка-конкурс дитячого малюнка «Чарівна палітра» 20.09. Міжнародний день миру (Попрійчук Н. П.) Підготовка до Дня вчителя 16.09. Нарада при директору 1. Про проходження медогляду учнями та встановлення груп здоров′я. 2. Проведення ранкової зарядки 3. Працевлаштування випускників 11 класу. 4. Забезпечення учнів підручниками. Контролювати: відвідування учнями школи; Відвідування уроків фізичної культури (1 – 11 класи) (до наказу) Проведення батьківських зборів (голова ради) Видати накази: - Про заходи із забезпечення протипожежної безпеки та запобігання нещасним випадкам; Робота по благоустрою території
23.09 – 30 .09 Контроль за підготовкою до шкільних олімпіад 27 вересня Дні пам’яті жертв Бабиного яру (класні керівники) 30.09. Всеукраїнський день бібліотек Підготовка до проведення педагогічної ради: «Самоаналіз власної діяльності та самоосвіта – реальні шляхи підвищення професійної майстерності педагога» 23.09 Нарада при директору 1.Підготовка школи до опалювального сезону. 2. Організація роботи з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу. 3. Про відзначення Всеукраїнського дня бібліотек Відвідування уроків фізичної культури (1 – 11 класи) (до наказу) Робота по благоустрою території

ЖОВТЕНЬ

1 2 3 4 5 6
01.10 - 04.10 Контроль за підготовкою до шкільних олімпіад 04.10 Свято до Дня вчителя Підготовка до Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україна» Змагання з футболу Конкурс «Дивослово» Інструктивна методична нарада для вчителів, які атестуються (заступник) Збір заяв на атестацію Засідання методичної ради 30.09 Нарада при директору 1. Підготовка і проведення інвентаризації шкільного майна. 2.Атестація педагогічних кадрів у 2019/2020 навчальному році. 3.Шкільні предметні олімпіади, їх роль у розвитку особистості учня. Відвідування уроків фізичної культури (1 – 11 класи) (до наказу) Відвідування сімей учнів, які пропускають без поважних причин уроки. Профілактична робота із запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів закладу. Визначення з відділом освіти розмірів асигнувань, позабюджетних надходжень
07.10-11.10 Наказ про створення інвентаризаційної комісії. Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються. Підготовка до Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україна» Години соціального педагога 11.10. День українського козацтва. Проведення фестивалю «Козацької пісні» до дня Захисника України (класоводи, класні керівники, вчитель фізичної культури) 07.10. Нарада при директору 1. Захист прав дітей з малозабезпечених сімей. 2.Робота класних керівників, соціального педагога по профілактиці тютюнопаління та правопорушень. 3. Виконання правил внутрішнього розпорядку школи. 4. Робота учнівського самоврядування. Тематичний контроль. Шкільні предметні олімпіади. Наказ: - Про проведення інвентаризації; Готовність закладу до опалювального сезону.

1 2 3 4 5 6
15.10-18.10 Видати наказ про чергову атестацію педагогічних працівників. (директор школи) Складання плану роботи на осінні канікули (заступник директора Тиждень трудового виховання Районний етап конкурсу фотоаматорів «Моя Україно» Осіннє свято ( Бондаренко Т. Б.) Народознавчий захід (5 клас, Сіренко А. В.) Шкільні предметні олімпіади. Затвердити графік проведення атестації учителів. Відвідування уроків фізичної культури (1 – 11 класи) (до наказу) Організація психолого-педагогічних спостережень за школярами щодо визначення професійних нахилів. (Власенко О. М.) Трудовий десант на території школи, операція “Листя”
28.10-01.11 Наказ про підсумки проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнський учнівських олімпіад Шкільний конкурс знавців укр.мови ім. П.Яцика (3-11 класи) Підготовка до виставки-конкурсу «Чарівна палітра» Педагогічна рада 28.10: «Самоаналіз власної діяльності та самоосвіта – реальні шляхи підвищення професійної майстерності педагога» 28.10 Нарада при директору 1. Про участь у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін 2. Про проведення місячника здорового способу життя. 3. Гурткова робота та її роль у попередженні правопорушень 4. Про проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» Стан ведення класних журналів. Перевірка виконання навчальних планів, програм Перевірка ведення щоденників учнями Перевірити організацію та проведення роботи з обдарованими дітьми Стан викладання фізичної культури в 1- 11 класах (наказ)

ЛИСТОПАД

1 2 3 4 5 6
04.11 - 08.11 Робота з нормативними документами. Перегляд написання наказів по школі (директор, заступник директора) Місячник здорового способу життя 08.11 День української писемності та мови (вчителі української мови) СВЯТО ЖІНОЧОЇ ДОЛІ (9 клас) Аналіз виконання планів виховної роботи в 5-11 класах за вересень-жовтень (заступник директора) Підготовка учнів до ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін (вчителі). Створення методичного комплексу з профорієнтаційного самовизначення учнів (Власенко О. М.)
11.11 - 15.11 Робота з нормативними документами. Перегляд написання наказів по школі (директор, заступник директора) Тиждень здорового способу життя (відп. соціальний педагог Власенко О.М.) Адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі. Участь у районній Конференції учнів-членів МАН та кандидатів у члени МАН Змагання з настільного тенісу (вчитель фізичної культури) 11.11. Нарада при директору 1. Виконання режиму роботи ГПД. 2.Санітарно-гігієнічний режим в школі. 3.Профілактика інфекційних захворювань 4. Про стан дитячого читання Відвідування уроків учителів, які атестуються. Відвідування уроків англійської мови ) (5 – 11 класи) (до наказу) Підготовка до поточного ремонту будівлі та приміщень закладу

1 2 3 4 5 6
18.11.-22.11 Робота атестаційної комісії. Участь у районному конкурсі знавців української мови ім.П.Яцика (вчителі української мови) Участь в районному мовно- літературному конкурсі імені Тараса Шевченка (вчителі української мови) Конкурс малюнка «Право очима дітей» Конкурс «В об’єктиві натураліста» Фотоконкурс «Моя країна – Україна» 21.11 День гідності та свободи (Класні керівники) 22.11. День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій. Всеукраїнська акція «Засвіти свічку» ( класні керівники ) Адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі” (до наказу, адміністрація школи) Стан відвідування учнями школи (до наради при директору) Участь учнів школи в районних предметних олімпіадах. Відвідування уроків англійської мови ) (5 – 11 класи) (до наказу) Проведення виховних годин, тренінгів з профорієнтації, екскурсій на підприємства (Власенко О. М., класні керівники) Трудовий десант на території школи
25.11 - 29.11 Стан роботи у школі з охорони дитинства Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» (Власенко О. М.) 25.11 Нарада при директору 1. Робота класних керівників по виконанню планів виховної роботи. 2. Про заходи щодо посилення національно-патріотичного виховання учнів 3. Про проведення благодійної акції на день Святого Миколая. Підготовка до засідання методичних підструктур. Методоб’єднання вчителів початкових класів Адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі. (до наказу) Перевірка роботи гуртків, факультативів, курсів за вибором. Відвідування уроків англійської мови ) (5 – 11 класи) (до наказу) Профілактика безпеки життя та здоров’я учнів (бесіди, класні керівники) Контроль за журналами інструктажів учнів у кабінетах, майстерні, спортивному залі

ГРУДЕНЬ

1 2 3 4 5 6
02.12 – 06.12 Оглядовий контроль за веденням щоденників у 5-9 класах Підготовка до «Веселих стартів» 06.12 День Збройних Сил України (Пєшкін Д. В.) Підготовка до районних конкурсів: «Новорічна композиція», «Український сувенір», ,«Збережи ялинку», «Космічні фантазії» Всеукраїнський тиждень права (Попрійчук Н. П.) Методичний тиждень: уроки вчителів, що атестуються. Курсова перепідготовка учителів. Відвідування уроків англійської мови ) (5 – 11 класи) (до наказу) Адаптація учнів 1 класу до навчання у школі І ступеня (до наради при директору) Інвентаризація
09.12 - 13.12 Перевірка виконання навчальних планів і програм за І семестр Наказ «Про стан роботи у школі з попередження правопорушень» Рейд «Збережи підручник» Підготовка до районних конкурсів: «Новорічна композиція», «Український сувенір», «Збережи ялинку», «Космічні фантазії» Зимове свято (Гавриленко Л. С. ) 09.12 Нарада при директору 1.Стан роботи з атестації педагогічних кадрів. 2.Про роботу з обдарованими учнями. 3. Про організацію проведення новорічних свят і зимових канікул. Відвідування уроків учителів, які атестуються. Відвідування уроків англійської мови ) (5 – 11 класи) (до наказу) Проведення профорієнтаційних зустрічей із залученням працівників районної служби занятості, представників ПТНЗ, ВНЗ (Сіренко А.В. Власенко О.М.) Складання проектно-кошторисної документації для проведення ремонтних робіт

1 2 3 4 5 6
16.12 - 20.12 Контроль за шкільною формою. (адміністрація ) Наказ «Про охорону здоров’я і життя учнів під час проведення новорічних та різдвяних свят та зимових канікул у 2019/2020 н. р.» 19.12 Свято Миколая Чудотворця Підготовка до свята Нового року. Всеукраїнські акції «Український сувенір», «Годівничка», «Збережи ялинку», «Космічні фантазії» Районний етап конкурсу-захисту робіт учнів членів МАН ІІ етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об′єднаймося ж, брати мої» 16.12 Нарада при директору 1.Аналіз відвідування учнями школи 2.Адаптація учнів 5 класу до навчання. 3. Робота шкільної бібліотеки Засідання методичних об’єднаннь Наказ «Адаптація учнів 5 класу до навчання». Наказ «Стан викладання англійської мови» Складання плану роботи на зимові канікули (заступник директора, класні керівники) Профілактика захворювань на ГРВІ Перегляд «Програми розвитку закладу освіти на 2019/2020 н. р.»
23.12-27.12 Наказ “Про виконання навчальних програм та практичної частини програми” Наказ “Про стан виховної роботи в школі за І семестр». Наказ “Про результати перевірки ведення шкільної документації” Наказ «Про виконання інструкції з ведення ділової документації» Шкільний поетичний конкурс «Зерна доброти» Новорічне свято у школі (відп. Попрійчук Н.П.) Всеукраїнські акції «Український сувенір», «Збережи ялинку», «Космічні фантазії» 23.12. Нарада при директору 1. Аналіз виконання річного плану роботи школи за І семестр. 2. Виконання навчальних програм та практичної частини програми. 3. Про стан організації роботи зі зверненнями громадян. 5. Адаптація учнів 1 класу до навчання. 6. Аналіз руху учнів в закладі освіти. Педрада № 27.12 1. Про підсумки навчально-виховної роботи за І семестр. 2. Реалізація заходів на виконання Концепції «Нова українська школа» у І семестрі 2019/2020 році Наказ «Адаптація учнів 1 класу до навчання». Відвідування учнями школи (довідки, класоводи) Стан ведення класних журналів. (заступник директора, наказ) Стан виконання практичної частини програми. (до наказу). Перевірка стану протипожежної безпеки у школі. (Завгосп) Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму у школі.

СІЧЕНЬ

1 2 3 4 5 6
02.01 - 10.01 Внесення змін до розкладу уроків на ІІ семестр (заступник директора). Погодження календарних планів роботи на ІІ семестр Організація та проведення зимових канікул (за окремим планом роботи) Участь учителів у районних методичних об’єднаннях. Корегування плану роботи школи на ІІ семестр. Затвердження календарних планів роботи та виховних планів роботи. Підготовка матеріалів на районну педагогічну виставку Стан дотримання температурного режиму Забезпечення санітарно-гігієнічного режиму в приміщеннях закладу
13.01 - 17.01 Наказ «Про організацію харчування учнів 1 – 4 класів та соціально незахищених дітей у ІІ семестрі» Організація та проведення зимових канікул (за окремим планом роботи) 13.01. Нарада при директору 1. Підсумки районних предметних олімпіад. 2.Дотримання санітарно-гігієнічного режиму в школі 3. Про відзначення Дня соборності і свободи України 4. Аналіз стану ведення шкільної документації (плани, класні журнали). Підготовка матеріалів на районну педагогічну виставку Анкетування учнів по профорієнтації (класні керівники 9,11 класів)
20.01 - 24.01 Наказ «Про підсумки районних предметних олімпіад» Тиждень національно-патріотичного виховання Підготовка до участі школярів у конкурсі “Скарби рідного краю». День Соборності та Свободи України (Класні керівники) Відвідування уроків вчителів, які атестуються . Відвідування уроків фізики до написання наказу. Підготовка матеріалів на районну педагогічну виставку Аналіз збереження матеріально-технічної бази школи
27.01 - 31.01 Облік дітей 6-річного віку, уточнення списку дітей, які підуть до 1 класу Участь учнів школи у природоохоронній акції “Допоможи птахам взимку” 29.01. День пам’яті героїв Крут (класні керівники) 27.01 Нарада при директору 1.Робота шкільної бібліотеки по профорієнтаційному вихованню учнів. 2. Про підготовку проекту плану роботи закладу. 3. Про заходи з посилення безпеки життєдіяльності. Відвідування уроків фізики до написання наказу. Проведення виховних годин, тренінгів з профорієнтації, екскурсій на підприємства (Власенко О. М., класні керівники) Огляд класних приміщень

ЛЮТИЙ

1 2 3 4 5 6
03.02 - 07.02 Аналіз відвідування учнями школи. День безпечного Інтернету (Власенко О. М.) Конкурс вокального мистецтва «Солов’їна пісня» Районне свято «Зерна доброти» 07.02. Проведення вечора-зустрічі колишніх випускників 03.02 Нарада при директору 1.Про проведення свята рідної мови у школі. 2. Стан виконання плану виховної роботи в школі. 3. Організація повторення навчального матеріалу Проведення індивідуальних консультацій для педагогічних працівників (заступник директора) М/О вчителів гуманітарного циклу. Підготовка до проведення педради № Відвідування уроків фізики до написання наказу. Атестація педагогічних кадрів Бесіди класних керівників та класоводів про безпеку життєдіяльності учнів
10.02 - 14.02 Засідання творчої групи по розробці плану роботи школи на новий навчальний рік. Конкурс фоторобіт «Єдина країна» День Святого валентина (Сагач Н. В.) Педрада №1. 13.02 1.Діяльність класного керівника щодо формування творчого потенціалу кожного учня у поза навчальній діяльності, ефективність та результативність таких дій. 2. Виконання рішень попередньої педагогічної ради 3. Вибір предмету для складання ДПА в 9 класі. Контроль за роботою учнівського самоврядування (адміністрація). Відвідування уроків фізики до написання наказу. Тиждень профорієнтації Проведення профілактичних ремонтів

1 2 3 4 5 6
17.02 - 21.02 Контроль ведення документації методоб′єднань. Контроль за організацією повторення програмового матеріалу. 20.02. День Героїв Небесної Сотні (Класні керівники) 21.02. Міжнародний день рідної мови. Проведення свята української мови «Мовне намисто» (вчителі української мови) Засідання методичної ради. Підготовка матеріалів на районну педагогічну виставку Відвідування уроків фізики до написання наказу.
24.02 - 28.02 Наказ «Про проведення Шевченківських днів в закладі освіти » Наказ “Про підготовку і проведення Свята 8 Березня”. Контроль відвідування уроків учнями Участь у роботі шкільної атестаційної комісії Тиждень превентивного виховання (Власенко О.М.) Спільний рейд членів ради школи та комісії при С\Раді по сприянню сім’ї і школи по неблагонадійних сім’ях (голова ради) Всеукраїнська акція «День зустрічі птахів» 24.02. Нарада при директору 1. Підготовка до проведення зовнішнього оцінювання. 2 Про організацію та проведення Шевченківських днів. 3. Про проведення Тижня безпеки життєдіяльності та безпеки руху в закладі освіти. Оглядовий контроль: виконання планів виховної роботи (заступник директора). Поточний контроль “Ведення шкільної документації.” Оглядовий контроль: стан ведення зошитів з української мови та математики учнями 5-11 класів. Наказ про стан викладання фізики.

БЕРЕЗЕНЬ

1 2 3 4 5 6
02.03 - 06.03 Оформлення атестаційних матеріалів (заступник директора) Районна виставка декоративно-вжиткового мистецтва (Багдасарян Г. С.) Шевченківські дні. (вчителі української мови). Свято «Весни та мами» (відп. Попрійчук Н.П.) Районна інтелектуальна олімпіада 04.03. Нарада при директору 1. Стан ведення класних журналів у випускних класах 2. Про підготовку та проведення Дня ЦО в школі 3. Про проведення заходів з двомісячника благоустрою території школи. Засідання атестаційної комісії. Відвідування уроків предмету «Людина і світ» до написання наказу Всесвітній день цивільної оборони (Фастовець О. М.) Підготовка до ремонту школи.
10.03 - 14.03 Складання плану роботи на весняні канікули (класні керівники, організатор) Організація повторення навчального матеріалу Підготовка документації для проведення ДПА Літературний конкурс «Вірю в майбутнє твоє Україно» Фестиваль вареників (Кондратюк Г. П.) Інструктивно-настановче заняття з учителями предметниками “Ознайомлення з особливостями проведення ДПА в 2019 р.” (директор школи) Участь у районній педагогічній виставці Відвідування уроків предмету «Людина і світ» до написання наказу Тиждень безпеки життєдіяльності та безпеки руху ( відп. Кравченко Н.О.

1 2 3 4 5 6
16.03 - 20.03 Наказ «Про склад шкільних атестаційних комісій для проведення ДПА» Тиждень художньо-естетичного виховання Тиждень дитячого читання Виставка-конкурс народних ремесел «Скарби рідного краю» «Великоднє диво» (Багдасарян Г. С.) Весняні свята (колаж) (Хлевнушко Н. С. ) 90 років від дня народження Л. Костенко Підготовка до проведення засідань методичних об’єднань учителів школи. Підготовка до проведення засідання педагогічної ради Загальношкільний контроль з питань до державної підсумкової атестації (заступник директора). Контроль за відвідуванням учнями занять. Відвідування уроків української мови та літератури до написання наказу Визначення учителів, які працюватимуть у 5 класі з метою ознайомлення їх із особливостями роботи у цьому класі. Проведення виховних годин, тренінгів з профорієнтації, екскурсій на підприємства (Власенко О. М., класні керівники) Робота з впорядкування пришкільної території
23.03 - 27.03 .03 Наказ “Про затвердження графіка відпусток учителів та інших працівників школи” Наказ «Про підсумки проведення атестації пед. працівників» Проведення заходів згідно з планом роботи на канікули (за окремим планом) Міжнародний день театру Екскурсії до театрів м. Києва (відп. класні керівники) Підготовка до проведення педагогічної ради 23.03. Нарада при директору 1. Про організоване завершення 2019/2020 н. р. та особливості проведення ДПА у закладі 2. Підсумки атестації педагогічних кадрів. 3. Про відвідування учнями школи. Підготовка до проведення педагогічної ради Підготовка атестаційних листів учителів, що атестуються. Ознайомлення учителів з атестаційними листами. Стан ведення класних журналів 9,11 класів. Підготовка до ДПА Відвідування уроків української мови та літератури до написання наказу Підсумки засідання атестаційної комісії Проведення майстер- класів профорієнтаційного спрямування Анкетування учнів 9 класу щодо професійних інтересів та намірів (Власенко О. М.) Робота з впорядкування пришкільної території

КВІТЕНЬ

1 2 3 4 5 6
01.04 - 10.04 Наказ «Про підготовку та проведення дня ЦО в навчальному закладі» 03.04 День учнівського самоврядування (відп. президент школи). Рейд «Збережи підручник» Акція «Врятуй зелені насадження» (збір макулатури) 06.04 Нарада при директору 1. Участь учнів школи у зовнішньому оцінюванні 2. Про роботу з дітьми сиротами та дітьми, позбавлених батьківського піклування. 3. Про прийом дітей до 1 класу 2020/2021 н. р. Хід підготовки до ДПА у 4, 9, 11 класах. Відвідування уроків української мови та літератури до написання наказу Анкетування учнів 11 класу щодо професійних інтересів та намірів (Власенко О. М.) Робота по благоустрою шкільної території
06.04 - 10.04 Наказ «Про призначення відповідальних за оформлення документів про освіту випускників 9, 11 класів» Наказ «Про призначення комісії з перевірки правильності виставлення підсумкових оцінок у додатки до документів про освіту» Виставка-конкурс «Скарби рідного краю» Акція «За чисте довкілля» Виставка-конкурс писанок «Великоднє диво» Педрада № 10.04. 1. Розвиток професійної компетентності педагога у контексті реалізації нових Державних стандартів і використання інноваційних освітніх технологій. 2. Погодження матеріалів для складання ДПА в 4 та 9 класах. 3. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх 4. Про результати відбору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу. 5. Про виконання рішень педради№. Ознайомлення учнів з основними положеннями інструкції про ДПА. Відвідування уроків української мови та літератури до написання наказу Участь учнів 9 – 11 у «Ярмарку професій» (Власенко О. М.) Робота по благоустрою шкільної території

1 2 3 4 5 6
13.04 - 17.04 Підготовка матеріалів до комплектації на 2020/ 2021 н. р. Засідання творчої групи по підготовці проекту річного плану роботи Міжнародний день пам’ятників та історичних місць (екскурсії до музеїв м. Києва, відп. класні керівники) Змагання «Старти надій» 13.04. Нарада при директору 1.Про відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Європі. 2.Про розгляд рекомендацій щодо плану роботи закладу на 2020/2021 н. р. 3. Робота учнівського самоврядування Перевірка готовності матеріалів для ДПА. Відвідування уроків української мови та літератури до написання наказу Профілактична робота із запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів (класні керівники) Робота по благоустрою шкільної території
20.04 - 30.04 Наказ «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів навчального закладу під час навчальних екскурсій, ДПА, навчальної практики та канікул у літній період 2020 року» Міжнародний день Землі День довкілля. Тиждень екологічного виховання 26.04. День Чорнобильської трагедії ( класні керівники ) Акції «Чиста планета», «Первоцвіти» Засідання методичної ради. Проведення засідань методичних об’єднань (згідно окремого графіку) Підсумковий контроль: “Участь учнів в олімпіадах, конкурсах”. Наказ про стан викладання предмету української мови та літератури Проведення профорієнтаційних виховних годин (Власенко О. М.) Проведення заходів з благоустрою території закладу

ТРАВЕНЬ

1 2 3 4 5 6
04.05 - 08.05 Комплектація педагогічних кадрів. Тиждень патріотичного виховання, проведення тематичних виховних годин 08.05 День пам’яті та примирення (11 клас ) 09.05 Урочистий мітинг, присвячений 9 травня Контроль за роботою методичних підструктур. Контроль за якістю проведення лабораторних і практичних робіт (заступник директора) Перевірка виконання планів виховної роботи класних керівників Відвідування уроків предмету «Захист Вітчизни» Проведення виховних годин, тренінгів з профорієнтації, екскурсій на підприємства (Власенко О. М., класні керівники) Проведення заходів з благоустрою території закладу освіти .
11.05 - 15.05 Комплектація педагогічних кадрів. День матері Міжнародний день родини 15.05. День пам'яті жертв політичних репресій (Класні керівники) 16.05. День вишиванки (Притис Ю. В.) 11.05. Нарада при директору 1. Про участь у сільському заході «Родинний фестиваль» 2. Про профорієнтаційну роботу закладу. 3. Проведення свята «Останній дзвоник» Проведення ДПА в 4 класі. Відвідування уроків предмету «Захист Вітчизни Проведення майстер- класів профорієнтаційного спрямування Проведення заходів з благоустрою території закладу освіти
18.05 - 22.05 Комплектація педагогічних кадрів. 17.05. День боротьби кримськотатарського народу (Класні керівники) Проведення тижня родинного виховання (1-7 класи ) Свято «Прощавай, Букварику» (Сіренко О. Ф.) Свято Останнього Дзвоника Виконання планів проведення засідань методичних об’єднань. Проведення ДПА в 4 класі. Підбиття підсумків роботи вчителів над індивідуальними методичними темами. Аналіз підсумків роботи шкільних МО, звіти голів МО. Відвідування уроків предмету «Захист Вітчизни Підготовка до ремонту шкільного комплексу

1 2 3 4 5 6
25.05 - 29.05 Наказ «Про стан організації та забезпечення результативності роботи з попередження дитячої злочинності та правопорушень у навчальному закладі» 22.05. Педрада 1.Про закінчення учнями 1-8, 10 класів 2019/2020 навчального року і переведення до наступних класів. 2.Про нагородження учнів 1 – 8, 10 класів Похвальним листом “За високі досягнення в навчанні” 3. Результативність роботи з обдарованими учнями. 4.Реалізація заходів на виконання Концепції «Нова українська школа» у 2019/2020 році 25.05. Нарада при директору 1.Підсумки курсової перепідготовки вчителів. 2.Робота гуртків, факультативів, курсів за вибором. 3. Виконання освітніх програм закладу Ефективність використання варіативної частини робочого навчального плану, робота факультативів, гуртків, курсів за вибором (наказ) Контроль за оформленням документів про повну загальну середню освіту Стан викладання предмету «Захист Вітчизни» (наказ) Про попередження дитячого травматизму під час проведення ДПА, літніх канікул та оздоровчої кампанії 2020 року. Підготовка до ремонту шкільного комплексу

ЧЕРВЕНЬ

1 2 3 4 5 6
01.06 - 05.06 Наказ «Про стан виконання теоретичної та практичної частини предметів інваріантної складової в 1 – 11 класах за 2019/2020 н. р.» Міжнародний день захисту дітей Контроль за системою роботи класних керівників і вчителів із журналами та особовими справами РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
08.06 - 12.06 Наказ «Про підсумки методичної роботи у школі» Урочисте вручення атестатів про повну загальну середню освіту (відповідно до рекомендацій відділу освіти) Педрада 1.Про випуск учнів 9 класу 2.Результативність роботи з обдарованими учнями. 3.Про підсумки методичної роботи за 2019/2020 н. р. 4.Підсумки виховної роботи. 5.Погодження Освітніх програм на 2020/2021 н. р.
15.06- 19.06 Наказ «Про наслідки перевірки класних журналів 1 – 11 класів» Наказ «Про підсумки виховної роботи за ІІ семестр 2018/2019 н. р.» Наказ «Про стан роботи з обдарованими учнями»
22.06 - 30.06 Наказ “Про підсумки ДПА в 4, 9 та 11-х класах Наказ про заміну директора школи на час відпустки Звіт керівника закладу освіти Організація огляду класних кімнат

ЛИПЕНЬ

1 2 3 4 5 6
Підготовка закладу освіти до нового навчального року ВИЇЗНЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ УЧНІВ ЗАКЛАДУ освіти
Кiлькiсть переглядiв: 4349

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.