НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

НАВЧАННЯ

на 2018/2019 навчальний рік

1 клас

Пояснювальна записка

І. Загальні засади

Навчальний план для 1 класу закладу розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, на основі Освітньої програми Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної держаної адміністрації Київської області І ступінь (1 клас), затвердженої рішенням педагогічної ради №4 від 29.05.2018.
При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі – 35хвилин.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.
Мова навчання – українська.
Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про освіту".
Навчальний план зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним навчальним тижнем.
ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів
Навчальний план школи І ступеня (1 клас) включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, в якій передбачено індивідуальні та групові заняття (1 год)
Гранична наповнюваність класів та поділ на групи при вивченні окремих предметів інваріантної складової навчального плану здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) комплектуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».
ІІІ. Структура навчального року та режим роботи закладу
Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2018/2019 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
І семестр - з 03 вересня 2018 р. по 28 грудня 2018 р.,
ІІ семестр - з 14 січня 2019 р. по 24 травня 2019 р..
Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:
осінні з 29 жовтня по 04 листопада 2018 р.,
зимові з 29 грудня 2018 р. по 13 січня 2019 р.,
весняні з 25 березня по 31 березня 2019 р..
Навчальні заняття в закладі:
- починаються о 8 год. 30 хв.
- закінчуються о 16 год.00 хв.
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ
на 2018/2019 навчальний рік
1 клас
Назва освітньої галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у 1 класі Кількість годин на рік у 1 класі
Мовно-літературна Українська мова 7 315
Іншомовна Іноземна мова (англійська) 2
Математична Математика 4 140
Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі) «Я досліджую світ» 3 105
Технологічна Дизайн і технології 1 35
Мистецька Музичне мистецтво 1 70
Образотворче мистецтво 1
Фізкультурна Фізична культура 3 105
Усього 19+3 770
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 35
Індивідуальні та групові заняття 1 35
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 700
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23 805

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

на 2018/2019 навчальний рік

2 - 4 класи

Пояснювальна записка

І. Загальні засади

Навчальний план для 2 – 4 класів закладу загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта, 2 – 4 клас) розроблений відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», на основі Освітньої програми Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної держаної адміністрації Київської області І ступінь (2 - 4 класи), затвердженої рішенням педагогічної ради №4 від 29.05.2018.
При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 2-4 класах – 40хвилин.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.
Мова навчання – українська.
Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про освіту".
Навчальний план зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним навчальним тижнем.
ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів
Навчальний план школи І ступеня (2 - 4 класи) включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на збільшення кількості годин на вивчення предмету «Українська мова» інваріантної складової (1 год.), індивідуальні та групові заняття (1 год.).
Гранична наповнюваність класів та поділ на групи при вивченні окремих предметів інваріантної складової навчального плану здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) комплектуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».
Для недопущення перевантаження учнів враховано їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). За рішенням педагогічної ради № 4 від 29.05.2018 при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.
ІІІ. Структура навчального року та режим роботи закладу
Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2018/2019 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
І семестр - з 03 вересня 2018 р. по 28 грудня 2018 р.,
ІІ семестр - з 14 січня 2019 р. по 24 травня 2019 р..
Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:
осінні з 29 жовтня по 04 листопада 2018 р.,
зимові з 29 грудня 2018 р. по 13 січня 2019 р.,
весняні з 25 березня по 31 березня 2019 р..
Навчальні заняття в закладі:
- починаються о 8 год. 30 хв.

- закінчуються о 16 год.00 хв.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ
на 2018/2019 навчальний рік
(наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407)
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
2 3 4
Мови і літератури Українська мова 3,5+0,5 3,5+0,5 3,5+0,5
Літературне читання 3,5+0,5 3,5+0,5 3,5+0,5
(мовний і літературний компоненти) Іноземна мова (англійська) 2 2 2
Математика Математика 4 4 4
Природознавство Природознавство 2 2 2
Суспільствознавство Я у світі - 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1
Технології Трудове навчання 1 1 1
Інформатика 1 1 1
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1
Фізична культура 3 3 3
Усього 20+3+1 21+3+1 21+3+1
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2 2 2
Індивідуальні та групові заняття 1 1 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22 23 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 25 26 26

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ХОДОСІВЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

на 2018/2019 навчальний рік

5 - 9 класи

Пояснювальна записка

І. Загальні засади
Навчальний план для 5 – 9 класів закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблений відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», на основі Освітньої програми Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної держаної адміністрації Київської області ІІ ступінь (5 - 9 класи), затвердженої рішенням педагогічної ради №4 від 29.05.2018.
При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 5-9 класах – 45хвилин.
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладу загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5 класу – 1050 годин/навчальний рік, для 6 класу – 1155 годин/навчальний рік, для 7 класу – 1172,5годин/навчальний рік, для 8 класу – 1207,5 годин/навчальний рік, для
9 класу – 1260 годин/навчальний рік.
Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.
Мова навчання – українська.
Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про освіту".
Навчальний план зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним навчальним тижнем.
ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів
Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.
Враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу, навчальний час, передбачений на варіативну складову, використаний на підсилення предметів інваріантної складової та проведення індивідуальних та групових занять.
Варіативна складова навчального плану використана на:
- підсилення предметів інваріантної складової (Українська мова – 5, 7, 9 клас; англійська мова - 5-8 класи; історія України, географія – 9 клас );
- факультатив («Людина і світ професій» - 8 клас);
- курсів за вибором («Київщинознавство» - 5-9 клас, «Етика» - 5, 6 класи);
- індивідуальні заняття (англійська мова - 6 клас).
Гранична наповнюваність класів та поділ на групи при вивченні окремих предметів інваріантної складової навчального плану здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) комплектуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».
Для недопущення перевантаження учнів враховано їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). За рішенням педагогічної ради № 4 від 29.05.2018 при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.
ІІІ. Структура навчального року та режим роботи закладу
Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2018/2019 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
І семестр - з 03 вересня 2018 р. по 28 грудня 2018 р.,
ІІ семестр - з 14 січня 2019 р. по 24 травня 2019 р..
Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:
осінні з 29 жовтня по 04 листопада 2018 р.,

зимові з 29 грудня 2018 р. по 13 січня 2019 р.,

весняні з 25 березня по 31 березня 2019 р..
Навчальні заняття в закладі:
- починаються о 8 год. 30 хв.
- закінчуються о 16 год.00 хв.
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ХОДОСІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ
З НАВЧАННЯМ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
на 2018/2019 навчальний рік
(наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405)
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5+0,5 3,5 2,5+0,5 2 2 + 1
Українська література 2 2 2 2 2
Іноземна мова (англійська) 3+1 3+1 3+1 3+1 3
Зарубіжна література 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5+0,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 - -
Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
Мистецтво - - - 1 1
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2 2 2
Геометрія - - 2 2 2
Природознавство Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 1,5+0,5
Фізика - - 2 2 3
Хімія - - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3
Разом 23,5+3+1,5 26,5+3+1 28+3+1,5 28,5+3+1 30+3+2
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 3,5 3,5 2,5 3 3
Курси за вибором 2 2 1 1 1
Київщинознавство 1 1 1 1 1
Етика 1 1
Індивідуальні та групові заняття, факультативи 0,5 1
Людина і світ професій 1
Індивідуальні заняття (англійська мова) 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 27+3 30+3 30,5+3 31,5+3 33+3

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ХОДОСІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

на 2018/2019 навчальний рік

10 клас

Пояснювальна записка

І. Загальні засади
Навчальний план для 10 класу закладу середньої освіти розроблено відповідно до Державного стандарту, з метою його впровадження у частині повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2018 року, на основі Освітньої програми Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної держаної адміністрації Київської області ІІ ступінь (5 - 9 класи), затвердженої рішенням педагогічної ради №4 від 29.05.2018.
Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття тощо.
При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 10 класі – 45хвилин.
Мова навчання – українська.
Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про освіту".
Навчальний план зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним навчальним тижнем.
ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів
Відповідно освітньої програми для 10 класу обрано профіль навчання історичний, враховуючи освітні потреби учнів, кадрове забезпечення та матеріально-технічну базу закладу.
Зміст історичного профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів:
- базові та вибірково-обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту (до базових предметів належать: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Англійська мова», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Фізична культура», «Захист Вітчизни»; до вибірково-обов’язкових предметів належать: «Інформатика» (2 години/тиждень), «Мистецтво» (1 година/тиждень));
- профільні предмети (історія України (3 години/тиждень), всесвітня історія (3 години/тиждень));
- індивідуальні заняття (Історія України. Підготовка до ЗНО; Українська мова. Підготовка до ЗНО).
Заклад освіти при складанні свого навчального плану збільшив кількість годин на вивчення базових предметів за рахунок додаткових годин:
- Англійська мова (+1 година/тиждень);
- Математика (+1 година/тиждень);
- Географія (+0,5 години/тиждень).
Для недопущення перевантаження учнів враховано їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). За рішенням педагогічної ради № 4 від 29.05.2018 при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.
ІІІ. Структура навчального року та режим роботи закладу
Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2018/2019 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
І семестр - з 03 вересня 2018 р. по 28 грудня 2018 р.,
ІІ семестр - з 14 січня 2019 р. по 24 травня 2019 р..
Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:
осінні з 29 жовтня по 04 листопада 2018 р.,
зимові з 29 грудня 2018 р. по 13 січня 2019 р.,
весняні з 25 березня по 31 березня 2019 р..
Навчальні заняття в закладі:
- починаються о 8 год. 30 хв.
- закінчуються о 16 год.00 хв.
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ХОДОСІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ
З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ
на 2018/2019 навчальний рік
(наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408)
Предмети Кількість годин на тиждень у 10 класі
Профільні предмети 6
Історія України 3
Всесвітня історія 3
Базові предмети 24,5+2,5
Українська мова 2
Українська література 2
Зарубіжна література 1
Іноземна мова (англійська) 2+1
Громадянська освіта 2
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1
Біологія і екологія 2
Географія 1,5+0,5
Фізика і астрономія 3
Хімія 1,5
Фізична культура 3
Захист Вітчизни 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети 3
Інформатика 2
Мистецтво 1
Додаткові годинина профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття 2
Індивідуальні заняття 2
Історія України. Підготовка до ЗНО 1
Українська мова. Підготовка до ЗНО 1
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ХОДОСІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

НАВЧАННЯ

на 2018/2019 навчальний рік

11 клас

І. Загальні засади
Навчальний план для 11 класу закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблений відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», на основі Освітньої програми Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної держаної адміністрації Київської області ІІІ ступінь (11 клас), затвердженої рішенням педагогічної ради №4 від 29.05.2018.
При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 5-9 класах – 45хвилин.
Загальний обсяг навчального навантаження учнів 11 класу складає – 1330годин/навчальний рік.
Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.
Мова навчання – українська.
Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про освіту".
Навчальний план зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним навчальним тижнем.
ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів
Навчальним планом старшої школи передбачається реалізація освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети і курси за вибором. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.
Години варіативної складової використано на:
- збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової (Англійська мова, історія України, Біологія);
- курси за вибором («Київщинознавство»);
- факультатив («Технології»)
- індивідуальні та групові заняття (консультації (Історія України, українська мова. Підготовка до ЗНО).
Навчальний план зорієнтовані на роботу закладу загальної середньої освіти за п’ятиденним навчальним тижнем.
Для недопущення перевантаження учнів враховано їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). За рішенням педагогічної ради № 4 від 29.05.2018 при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.
Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту". Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за №229/6517 (зі змінами).
ІІІ. Структура навчального року та режим роботи закладу
Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2018/2019 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
І семестр - з 03 вересня 2018 р. по 28 грудня 2018 р.,
ІІ семестр - з 14 січня 2019 р. по 24 травня 2019 р..
Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:
осінні з 29 жовтня по 04 листопада 2018 р.,
зимові з 29 грудня 2018 р. по 13 січня 2019 р.,
весняні з 25 березня по 31 березня 2019 р..
Навчальні заняття в закладі:
- починаються о 8 год. 30 хв.
- закінчуються о 16 год.00 хв.
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ХОДОСІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ
З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ
(універсальний профіль)
на 2018/2019 навчальний рік
(наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406)
Предмети Кількість годин на тиждень у 11 класі
Українська мова 2
Українська література 2
Іноземна мова (англійська) 3,5+0,5
Зарубіжна література 2
Історія України 1,5+0,5
Всесвітня історія 1
Громадянська освіта: економіка Людина і світ 1
0,5
Художня культура 0,5
Алгебра 3

Геометрія

2

Астрономія

0,5
Біологія 1,5+0,5
Фізика 3
Хімія 2
Екологія 0,5
Технології 1
Інформатика 2
Фізична культура 2
Захист Вітчизни 1,5
Разом 33+1,5
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів 5
Курси за вибором 0,5
Київщинознавство 0,5
Індивідуальні заняття та консультації, факультативи 3
Консультації (Історія України. Підготовка до ЗНО) 1
Консультації (Українська мова. Підготовка до ЗНО) 1
Технології 1
Гранично допустиме навантаження на учня 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38
Кiлькiсть переглядiв: 2801

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.